fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Prenumeration som affärsmodell – så lyckas du

Affärsutveckling, Försäljning, Kundupplevelse

Digitaliseringen har medfört att prenumerationsbaserade affärsmodeller finns i så gott som alla branscher. Att ha återkommande intäkter är en nyckel för att skapa långsiktig lönsamhet och öka bolagets värde. Men vad krävs för att lyckas? Under denna utbildning får du lära dig hur du skapar en framgångsrik affärsmodell som bygger på prenumerationer. Stor vikt ligger vid hur du tar fram, paketerar och prissätter attraktiva kunderbjudanden.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Varför prenumerationsmodeller är viktiga i dagens affärslandskap
 • Hur du skapar och utvecklar en affärsmodell som genererar återkommande intäkter
 • Hur du utformar och paketerar ett attraktivt kunderbjudande som möter dina kunders behov
 • Hur du prissätter prenumerationserbjudanden
 • Hur du skapar en hållbar intäktsmodell som driver lönsamhet
 • Att styra din prenumerationsaffär utifrån faktorer som driver lönsamhet
 • Hur du kan förflytta befintliga kunder till nya prenumerationserbjudanden

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för och påverkar företagets affärsresultat och strategiska utveckling av nya affärsmodeller. Utbildningen passar både B2B- och B2C-företag.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Öka kunskapen om prenumerationsbaserade affärsmodeller
 • Inspireras till att förbättra affärsresultatet i ditt bolag med hjälp av en vinnande prenumerationsbaserad affärsmodell
 • Få praktiska verktyg för att ta arbetet vidare i ditt bolag

Dela kursen

Program

09.00 Introduktion till dagens utbildning

09.15 Prenumerationer och deras betydelse

 • Varför är prenumerationer viktiga i det nuvarande affärslandskapet
 • Olika typer av prenumerationer exempelvis SaaS (Software as a Service) och HaaS (Hardware as a Service)
 • Gruppdiskussion 

10.00 Fika

10.15 Utveckla en affärsmodell för prenumerationer

 • Utveckla en prisstrategi
 • Identifiera dina kunders behov och preferenser
 • Utforma och paketera kunderbjudandet utifrån identifierade behov och preferenser

12.00 Lunch

13.00 Utveckla en affärsmodell för prenumerationer (fortsättning)

 • Utforma och paketera kunderbjudandet utifrån identifierade behov och preferenser (fortsättning)
 • Övning: Paketera erbjudandet genom modularisering och differentiering

14.00 Bygg en hållbar intäktsmodell för prenumerationsaffären

 • Sätta pris efter värde
 • Värdebaserade prismodeller
 • Övning: Prissättning av prenumerationserbjudanden

15.15 Kaffe

15.30 Hantera prenumerationer

 • Styr och följ upp din prenumerationsaffär med god lönsamhet
 • Strategi för rekrytering och retention
 • Förflytta befintliga kunder till prenumerationer

16.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

16.30 Utbildningen avslutas