Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Framtidens teknik

Handelshöjdarna – så har branschen förändrats på 2010-talet: ”Paradigmskifte”

Publicerad: 30 december 2019, 07:00

I morgon lämnar vi ett omvälvande detaljhandelsdecennium bakom oss. Market har låtit 14 tunga branschprofiler peka ut de viktigaste händelserna under de gångna tio åren. ”2010-talet har inneburit ett paradigmskifte”, konstaterar Susanne Ehnbåge, vd för Lindex.


Ämnen i artikeln:

DigitaliseringDetaljhandeln

E-handeln har exploderat under 2010-talet. 2009 var omsättningen 22,1 miljarder kronor och prognosen för 2019 är 88 miljarder kronor – en ökning med nära 300 procent.

Den utvecklingen sätter tydliga spår när Market frågar tunga handelsföreträdare vilka erfarenheter de tar med sig från 2010-talet.

Många lyfter fram digitaliseringen som den viktigaste händelsen, andra pekar specifikt på e-handeln eller användningen av mobila enheter, som smartphones.

Klimat- och miljöfrågorna har lyfts allt högre på dagordningen under decenniet – både i detaljhandeln och i samhället i stort. Det har också gjort avtryck bland makthavarna i Markets rundringning.

Men flera väljer också att lyfta fram helt andra händelser från 2010-talet. Här nedan hittar du alla svaren.

Läs mer: 16 handelsröster om 2020: ”Det krävs större nytänkande än vad som hittills setts”

Vilken var den viktigaste händelsen i er bransch under 2010-talet?

”Ett paradigmskifte för detaljhandeln”

Susanne Ehnbåge, vd, Lindex:
– 2010-talet har inneburit ett paradigmskifte för detaljhandeln och där digitaliseringen har revolutionerat modebranschen. Men förutom den digitala närvaron har hållbarhetsfrågorna växt fram i rasande takt, både som de viktigaste och mest utmanande. Ansvarsfulla leverantörskedjor, resursanvändning, nya innovativa och cirkulära affärsmodeller och klimatpåverkan är alla mycket viktiga områden som vi i branschen måste arbeta med. Vi måste jobba tillsammans för att driva modebranschen framåt och göra den mer hållbar. Att arbeta tillsammans inkluderar också våra kunder. Vi på Lindex vill stärka och inspirera våra kunder att leva mer hållbart och driva utvecklingen tillsammans. Vi behöver arbeta för det som har betydelse både i dag och framåt så därför har vi gett ett löfte – att göra skillnad för framtida generationer – ett holistiskt ramverk för alla aspekter av hållbarhet.

”Enskilt största händelsen är Black Friday”

Niclas Eriksson, vd, Elgiganten:
– Den enskilt största händelsen som gjort avtryck i den svenska handeln är intåget av Black Friday. År 2013 gjorde Black Friday entré på den svenska marknaden och blev då starten för det som nu är den enskilt största handelsdagen under hela året.

– Ser man 10-talet som en helhet är den största trenden digitaliseringen av samhället som både påverkat kommunikationen mellan företag och kunder samt sättet vi lever på. Det har förändrat både handelsmönster och våra sociala liv.

”Den verkligt stora frågan är klimatet”

Per Strömberg, vd, Ica Gruppen:
– Digitaliseringen påverkar hela handeln otroligt mycket just nu, men den verkligt stora frågan är ju klimatet. Om några år kommer vi att tänka på 2010-talet som den period där klimatutmaningen fick ett genomslag och handeln började arbeta med frågan på riktigt. Vi behöver göra en stor omställning i alla led i kedjan – från jordbruk till hushåll. Ica Gruppen ska vara klimatneutrala 2020 men under det kommande decenniet behöver vi ta ännu större kliv.

”Kunderna styr: Enklare att få hjälp med läkemedel och hälsa”

Ann Carlsson, vd, Apoteket AB:
– Den stora förändringen i vår bransch det senaste decenniet är att apoteken i mycket högre utsträckning drivs på kundens villkor. Det har blivit ännu enklare för alla människor att komma i kontakt med ett apotek och få hjälp med läkemedel och hälsa. Sedan 2010 har vi fått 500 nya apotek i landet med betydligt mer generösa öppettider, till exempel finns idag 545 söndagsöppna apotek jämfört med 154 vid omregleringen. Vi har också sett en stor utveckling av e-handel och digitala lösningar med appar och chattar som hjälper kunderna. Apotekens sortiment har också breddats och de sista åren har även utvecklingen av olika hälsotjänster som till exempel provtagning och vaccinationer tagit rejäl fart. Den utvecklingen kommer att fortsätta de kommande tio åren.

”De förändrar förutsättningarna för all handel”

Jonas Arnberg, vd, HUI Research:
– Decenniet har karakteriserats av handelns digitalisering. Vi har under decenniet gått från en e-handel som i huvudsak drevs av gamla postorderföretag till inträdet av en helt ny typ av företag med Amazon i spetsen som förändrar förutsättningarna för all handel. Branscher som böcker, elektronik och mode har fått uppleva inflection point, det vill säga tidpunkten varifrån tillväxten enbart sker via nätet och den fysiska handeln tappar andelar med konkurser och kriser i den gamla kedjehandeln som följd.

– Under nästa decennium tror jag att vi kommer att få se hur bransch efter bransch digitaliseras men också hur de aktörer som hanterar digitaliseringen bygger butiker utifrån en ny logik och det kommer att bli väldigt spännande.

”Alla ska känna skam för vad de gör”

Mikael Sandström, handlare, Sandströms och ordförande, Svensk Handel Stil:
– Ett omvälvande decennium. Varje tid har sina förändringar som alla anses som omvälvningar: Ånga, järnväg, mekanisering, elektricitet… Vad som kännetecknat 10-talet: Digitaliseringen med e-handel som i grunden förändrar köpmönstret.

– Alla har talat om miljötänk i modebranschen men det är först nu i slutet av 10-talet som det har gått från ord till handling från både producenter och konsumenter.

– Skammen. Alla ska känna skam för vad de gör, vare sig det är flygskam, köttskam, dieselskam eller konsumtionsskam, framförallt klädskam. Det här kan vara en övergående trend och inte ett paradigmskifte. Det får 20-talet utvisa.

”Alla inom handeln har otrygga anställningar”

Susanna Gideonsson, ordförande, Handelsanställdas Förbund:
– 2016 kom en dom i Arbetsdomstolen där det blev möjligt för arbetsgivare att minska de anställdas arbetstid, det som kallas hyvling. Denna dom gör att alla inom handeln har otrygga anställningar, vem som helst kan bli av med timmar och lön. Detta är något jag hoppas stoppas tidigt under nästa årtionde och vi i Handels ska göra allt vi kan för att det blir så.

”Koncept mellan lågpris och lyx kommer försvinna”

Boris Lennerhov, vd, Gekås:
– Det största som skett inom detaljhandeln på 2010 talet är förstås e-handelns intåg på riktigt. Den betyder att hela detaljhandelskartan ritas om och många koncept mellan lågpris och lyxsegment kommer helt enkelt att försvinna. Den utarmar dessutom citykärnor i en snabbare takt än vad som skett tidigare men även köpcentrum som inte håller sig i framkant påverkas mycket negativt. Det är ju inte så att e-handel tar över fysisk handel men att tappa 10-15 procent inom vissa segment gör att lönsamheten försvinner. Den som inte förstår att erbjudandet i fysisk handel måste vara lika bra, kundnyttan, tillgängligheten och servicen bättre får inte vara med. Det är lite fascinerande med alla städer som pratar om hur viktigt det är med ett levande city och samtidigt agerar så det skall bli mer och mer omöjligt att handla där.

”E-handeln har påverkat branschen mest”

Björn Lindblad, vd, Mio:
– För detaljhandeln är e-handeln den fråga som påverkat branschen mest. Att kunna leverera samma köpupplevelse oavsett kanal påverkar såväl system, organisation och kommunikation som butik. För Mio är den största händelsen att vi 2013 blev marknadsledande på soffor i Sverige och 2017 på sängar. Viktigt målstolpar i vår resa mot 2022 att utveckla Mio till Sveriges destination för möbler och inredning.

”Smartphonen har ersatt en mängd olika produkter”

Fabian Bengtsson, ägare och styrelseledamot i Netonnet, ordförande i Företagarna, m fl uppdrag:
– Användandet av smartphonen. 2010-talet har varit händelserikt med många nya tekniska revolutioner och nyheter som letat sig in i våra hem och vår vardag. Men få saker har haft så stor betydelse för konsumenten samt förändrat och förenklat vår vardag så mycket som smartphonen. Den har under 2010-talet ersatt en mängd andra olika produkter och genom den sköter många i dag – utöver kommunikation – såväl sina betalningar, inköp, hemlarm, hembelysning, parkeringsavgifter, och tv-tittande men även navigering på vägar, spelande och annan underhållning, med mera. Det finns få produkter som kommit att betyda så mycket för gemene man, oavsett ålder, kön eller inkomst. Det är verkligen en produkt som blivit näst intill oumbärlig. Så svaret på frågan om vilken händelse jag tror är viktigast i vår bransch under 2010-talet är: bredare och ökade användandet av smartphonen - där Netonnet haft en viktig roll i att förse och erbjuda smartphones som passar alla konsumenter och deras varierande behov.

”Kommer få en kolossal påverkan”

Pär Svärdson, vd, Apotea:
– Den viktigaste förändringen är helt klart e-handelns intåg. I början av decenniet var e-handeln knappt märkbar och nu är den över tio procent och växer snabbt. Det kommer få en kolossal påverkan på hela branschen.

”Engagemanget för hållbarhetsfrågan har ökat”

Karin Johansson, vd, Svensk Handel:
– Hållbarhetsfrågans växande betydelse. Engagemanget för hållbarhetsfrågan har ökat succesivt, hos såväl företag som konsumenter, under hela 2010-talet. Vi på Svensk Handel har stärkt kompetensen på området för att kunna stötta företagen i utvecklingen mot en mer hållbar handel. Bland annat öppnade vi ett kontor i Bryssel för att kunna driva frågan effektivare. Att handelns företag blir en del av lösningen på den miljö- och klimatutmaning som samhället står inför kommer att vara en av branschens viktigaste framtidsfrågor även under 2020-talet.

”Den digitala handeln har förstått den fysiska platsens betydelse”

Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor:
– Stadskärnans renässans. Under decenniet har insikten om våra stadskärnors betydelse ökat och centrumutveckling sker i dag på en betydligt mer strategisk nivå. En stad eller orts attraktionskraft har stor påverkan på tillväxt och välfärd, vilket tydligt avspeglas i hur centrum uppfattas. Många kommuner har tagit strategiska beslut och skapat samverkansorganisationer med syfte att tillsammans utveckla den viktigaste mötesplatsen i staden. Cityhandeln genomgår en strukturomvandling där innovationskraft, hållbarhet och närhet är nyckelord och där den digitala tekniken är ett viktigt redskap för att utveckla handelns möjligheter till försäljning, marknadsföring, varumärkesbyggande och relationsskapande. Den digitala handeln har förstått den fysiska platsens betydelse för att skapa uppmärksamhet och inspiration. Det sker en uppluckring av gränserna mellan handel, service och tjänster som en anpassning till konsumenternas önskan om upplevelse och delaktighet. Det nära och hållbara är hett!

”Antalet devices har skapat en ny infrastruktur”

Moon-Suck Song, vd, Panagora:
– Den viktigaste händelsen är alla devices (smartphones, tablets, smartspeakers, tv-spelskonsoler, smart-tv, apple-tv etcetera) och deras marknadsandel. Antalet devices har gjort att antalet kontakter med konsument drastiskt ökat och skapat en ny infrastruktur som webb och app-butiker kunnat skapa tjänster på som förändrat hur konsumenter shoppar fysiska produkter och konsumerar innehåll som film och musik samt spel. Allt detta har skapat så pass stor transaktionsvolym att resten har fått ställa om sig.

Andreas Dyrberg Skog

Redaktör

andreas.dyrberg-skog@bonniernews.se

Ämnen i artikeln:

DigitaliseringDetaljhandeln

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev