Willys nya superlyft – utklassade marknaden: ”Fler uppskattar priserna”

Axfood utklassade marknaden förra året. Willys lyfte mest och nådde 6,5 procent. ”Fler uppskattar priserbjudandet”, säger koncernchefen Klas Balkow.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Axfood i siffror

Nettoomsättning: 48 085 (45 968)

Rörelseresultat: 2 025 (1 886)

Nettoresultat: 1 577 (1 467)

Fotnot: Beloppen avser 2018 och är i miljoner kronor.

Axfoods bokslutskommuniké visar att Axfoods butiksförsäljning steg med 5,3 procent jämfört med 2017.

Utvecklingen var 4,3 procent i jämförbara enheter.

– Vi stärkte vår position på marknaden, säger Klas Balkow.

Willys lyckades alltså bäst – med en försäljningsökning på 6,5 procent (totalt) respektive 4,3 procent (jämförbara enheter).

Det var därmed långt över de 3,0 procent i löpande priser som Svensk Dagligvaruhandel redovisar i sitt nya index.

– Under året stärkte Willys sin kundkommunikation och fortsatte att utveckla butikerna och rulla ut e-handeln.

Hemköps tillväxt uppgick till 3,0 procent totalt och 2,6 procent i jämförbara enheter.

Det var alltså nivå med index.

– Under framför allt fjärde kvartalet fick vi inte önskad effekt av de ökade marknadskampanjerna, säger Klas Balkow besviket.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...