Foto: Jamin Pirnia

Webhallens bakslag – växer mindre än förväntat och blöder kraftigt

Webhallens stora expansionssatsning har inte betalat sig. Tillväxten blev lägre än förväntat – och förlusten steg. ”Positiva effekter först 2019”, säger tillförordnade vd:n Atle Sjursen till Market.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Webhallen i siffror

Nettoomsättning: 1 872,3 (1 793,6)
Rörelseresultat: -40,2 (-4,5)
Nettoresultat: -43,7 (-4,0)

Fotnot: Beloppen är i miljoner kronor och avser räkenskapsåret som slutade 171231 (året innan inom parentes).

Webhallen har de senaste åren etablerat ett stort antal butiker och haft en hög försäljningstillväxt men årsredovisningen för 2017 visar att takten var betydligt lägre än tidigare.

Ökningen stannade vid för kedjan måttliga 4,4 procent.

– Omsättningsutväxlingen har gått långsamma än förväntat, säger Atle Sjursen som i mars i år tog över efter mångårige vd:n Wilhelm Sporrong.

Rörelseförlusten steg kraftigt i fjol – från -4,5 miljoner kronor till -40,2 miljoner kronor.

Atle Sjursen påpekar att Webhallens prognos var ett negativt resultat.

– Men utväxlingen av expansionen har haft en inverkan på storleken på det negativa resultatet.

Resultatet är belastat med sex miljoner kronor i engångskostnader relaterade till stängningar av butiker och pågående tvister och investeringar i ökad lageryta och kontorsyta.

I slutet av 2017 och inledningen av 2018 har Webhallen haft fokus på lageroptimering.

– Arbetet medför direkt positiva kassaflödeseffekter men inga resultateffekter på kort sikt, säger Atle Sjursen.

Webhallen och norska ägaren Komplett Group har initierat ett större omstruktureringsarbete för att skapa resultatförbättringar och förstärka positionen som ”Sveriges bästa omnikanalföretag”.

– Omstruktureringsarbetet medför en genomlysning av hela värdekedjan och alla funktioner i organisationen.

Arbetet kommer att pågå och driva kostnader 2018.

– De positiva effekterna väntas synas i resultatet först 2019, säger Atle Sjursen.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...