Vårkänslor i handeln: ”Skönt väder sätter fart på försäljningen”

Handeln har lämnat två tuffa försäljningsmånader bakom sig. Då stiger framtidstron. ”Handlarna blickar fram mot vårförsäljningen”, säger Karin Johansson, vd för Svensk Handel.
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Framtidsindikatorn

  • Ett index baserat på förväntningarna kring försäljningen, antal anställda och lönsamhet med ett neutralt värde på 100.

Framtidsindikatorn steg med 0,8 enheter till 94,1 för den fysiska butikshandeln. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för mars månad. Januari och februari är generellt försäljningsmässigt svaga månader i branschen, men inför våren växer framtidstron.

– Även handlarna längtar efter skönt vårväder eftersom det sätter fart på försäljningen i många butiker, säger Karin Johansson.

Det är främst inom sällanköpshandeln som framtidstron stiger (+1,3 enheter), till ett index på 90,1. Framtidsförväntningarna i dagligvaruhandeln ökade med 0,3 enheter till index 98,3.

Men mest ökar framtidstron bland e-handlarna, där framtidsindikatorn steg med 1,6 enheter till 108,9.

– Tillväxten inom handeln sker på nätet och framtidstron bland landets e- handlare är stark. Den nöt som många e-handlare behöver knäcka är hur lönsamheten ska öka. Konkurrensen inom e-handeln sker på en global marknad där kampen om kunden är stentuff, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...