Foto: Shutterstock

Valresultatet kan få konsekvenser för handeln: ”Viktiga reformer kan utebli”

Valet är över – men det är oklart vilka som kommer att bilda regering. Det kan få konsekvenser för handeln. ”Viktiga reformer kan utebli”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Det blev dött lopp mellan allianspartierna och de rödgröna enligt det preliminära resultatet i riksdagsvalet. Samtidigt stärktes Sverigedemokraternas ställning. Nu väntar svåra förhandlingar mellan partierna för att få en stabil regering på plats.

– De flesta hade räknat med ett oklart läge efter valet, men nu blev det ännu mer oklart än väntat, säger Johan Davidson.

Det oklara läget riskerar att få negativa konsekvenser för handeln.

– På kort sikt kan det osäkra politiska läget göra att hushållen blir mer avvaktande i sin konsumtion. Det kan komma att påverka försäljningen i september och eventuellt resten av hösten, säger Johan Davidson.

Vilka branscher är mest utsatta?
– De som är mest internationellt konkurrensutsatta genom e-handel och plattformar. Det vill säga framför allt sällanköp kontra dagligvaror.

Även på längre sikt tror Svensk Handel att valresultatet kommer att påverka handeln.

– Av allt att döma blir det en parlamentariskt bräcklig regering, vilket minskar sannolikheten för att stora reformer går igenom. Det innebär att viktiga beslut för att stärka konkurrenskraften och ekonomin riskerar att utebli, säger Johan Davidson.

Vilken lösning vill ni se på regeringsfrågan?
– Vi vill ha en så stabil regering som möjligt, som har förutsättningar och vilja att genomföra strukturförändringar för att stärka konkurrenskraften. Praktiskt taget alla branscher är i dag utsatta för internationell konkurrens, samtidigt som kostnadsläget är bland de högsta i Europa.

Samma ämne:
Annons:

Analyser

Loading...