Uppgifter – XXL förstör och kastar användbara kläder: ”Alla förstår att vi inte gör det”

Det blåser nya stormar kring XXL. I dag påstår Aftonbladet att kedjan ”skär sönder och kastar fullt användbara kläder”. Men tillförordnade vd:n Johan Ljung slår tillbaka.
Text: Daniel Norman
Annons:

XXL ”förstör och slänger fullt användbara kläder”, rapporterar Aftonbladet i dag.

Tidningens reporter ska ha hittat sönderskurna kläder för tusentals kronor samt en cykelbarnvagn i en container för brännbart avfall vid ett av kedjans varuhus. Vid tre andra varuhus som reportern besökte upptäckte denne liknande saker.

– De varor som vi slänger är reklamationer som inte går att laga i vår verkstad eller hos skomakare/skräddare och som inte heller återsänds till leverantör. Reklamerade produkter är ju leverantörernas egendom, och de har av leverantörernas experter tillsammans med vår välutbildade personal bedömts som obrukbara, säger Johan Ljung till Market.

– Dessa produkter kan dock vid en snabb anblick verka vara fullt användbara och ”nya och fräscha”, men tyvärr är icke fallet så. Vi är trygga med att reklamationshanteringen fram till återvinnings-processen är korrekt utförd och i enlighet med våra rutiner och våra leverantörsavtal.

Johan Ljung kritisk mot artikeln i Aftonbladet.

– Alla förstår att vi inte förstör eller slänger nya produkter. Vi är ett vinstdrivande företag och säljer hellre en produkt billigt än slänger den. Produkterna det handlar om är reklamerade varor som är osäljbara där vi har tydliga krav  på oss från leverantörerna att göra dem synligt obrukbara så de av misstag inte kommer tillbaka till marknaden.

Däremot tar han till sig av kritiken kring hur bolaget återvinner dessa produkter.

– Kläder ska självklart slängas i textilåtervinningen, där har vi inte lyckats och där finns ett arbete att förbättra vilket vi redan är i full igång med sedan en tid tillbaka.

– Vi har redan skaffat fram nya verktyg och definierar nya tydligare rutiner som träder i kraft omgående för att på ett strukturerat sätt öka vår återvinningsgrad. Enligt våra partners som handhar vårt avfall ligger vi redan idag på en ovanligt hög sorteringsgrad jämfört med andra i branschen, men vi kan bli ännu bättre, säger Johan Ljung.

XXL hamnar åter i blickfånget på ett negativt sätt, hur påverkar det kedjan?
– Självklart tar detta kortsiktigt kraft, fokus och tid från det viktigaste vi har på XXL, det är mötet med konsumenten och att skapa nöjda gäster hos oss i alla kanaler. Men man ska inte heller undervärdera att vi blir uppmärksammade på delar i vår verksamhet som går att förbättra. Även om det varit en intensiv tid nu sista veckan så har det varit en väldigt produktiv tid och vi har tagit oss ett antal steg framåt snabbt. Men nu vill vi kliva vidare i sommaren och göra det vi är bäst på, att vara ute på golvet och ge toppnivå av service!

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...