Undersökning – många aktörer halkar efter i AI-racet: ”Kräver resurser”

AI utnyttjas av allt fler i handeln – men de stora aktörerna har ett försprång. Det visar en ny undersökning. ”AI kräver resurser och de stora har större muskler, mer pengar och sitter på egen kompetens”, säger Lars Lindqvist, kommunikationsstrateg på Relation & Brand.
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Det är kommunikationsbyrån Relation & Brand som i samarbete med branschorganisationen Swedma tagit tempen på de svenska kundklubbarnas arbete i den nya undersökningen Lojalitetprogramsindex.

Resultaten visar tydligt att stora och små aktörer har kommit olika långt i tillämpningen av artificiell intelligens.

Lars Lindqvist, kommunikationsstrateg på Relation & Brand.

Bland de stora kundklubbarna, med över 500 000 medlemmar, uppger 53 procent ett de kommer, eller eventuellt kommer, att utnyttja AI i arbetet med lojalitetsprogrammet.

– De har kommit längre och tror att AI kommer att påverka dem redan i år, men av de som kommer att jobba med AI är det ändå bara en femtedel som är säkra på att det även kommer att påverka deras lojalitetsprogram, säger Lars Lindqvist.

Är det förvånande att det bara är en minoritet som utnyttjar AI i arbetet med lojalitetsprogrammen?

– Ja, jag blir lite förvånad. Använt på rätt sätt kan AI hjälpa företag att bli mycket mer relevanta i sin kommunikation. När Ica lanserade ”Mina varor” fick de kritik och vissa menade att det var ett integritetsintrång, men i dag förväntar sig kunderna den typen av erbjudanden. En vegetarian ska inte behöva få erbjudanden på korv och pensionärer ska inte få samma erbjudanden som ungdomar. Med hjälp av AI kan du bli ännu mer träffsäker i din kommunikation och skapa relevanta erbjudanden snabbare än vad en människa kan.

Bland de kundklubbar som har färre än en halv miljon medlemmar är det bara 31 procent som säkert eller eventuellt kommer att utnyttja AI i arbetet med lojalitetsprogrammet. 44 procent utesluter helt och hållet att AI kommer att påverka dem under det kommande året.

– Det krävs en del resurser för att utnyttja AI och små aktörer har mindre muskler. Många retailers i det här segmentet har kanske en person som är kundklubbsansvarig och som ansvarar för allt arbete med kundklubben. De saknar ofta kompetensen inhouse och att köpa in kompetens externt är svårt och kostsamt – det är brist på duktiga analytiker, säger Lars Lindqvist.

Lojalitetsprogramsindex visar också att det finns skillnader mellan dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln. I dagligvaruhandeln uppger 33 procent att de kommer, eller eventuellt kommer, att utnyttja AI i lojalitetsarbetet. För sällanköpshandeln är motsvarande siffra 55 procent.

– Jag tror ändå att dagligvaruhandeln kommer att gå i frontlinjen när det gäller AI. Verksamhetens komplexitet med en stor mängd artiklar, kunder och transaktioner ger omfattande data att arbeta med, vilket ökar potentialen att utnyttja AI. Samtidigt är det möjligt att den stora datamängden är svår att hantera och att det därför blir en högre tröskel för att komma igång med arbetet.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...