Tufft första kvartal för bolagen – ”Priserna pressas och kostnadsbasen ökar”

Detaljhandelsbolagen visade upp en lägre tillväxt och en sämre rörelsemarginal under första kvartalet. ”Det speglar utvecklingen i detaljhandeln i stort”, säger Tobias Rönnberg på HUI Research.
Text: Daniel Norman
Annons:

Utvecklingen på micronivå

  • Rapporten baseras på de större butikskedjornas kvartalsrapporter och syftar till att följa utvecklingen på bolagsnivå. I rapporten ingår ett 20-tal bolag. 
  • Fem rapporter per år ska komma ut, fyra kvartalsrapporter och en för hela året. I helårsrapporten kommer merparten av de stora kedjorna att ingå. 

Tillväxten i detaljhandeln i stort var den lägsta på flera år visar HUI Research rapport Butikernas utveckling & nyckeltal. 

Det syns också i utvecklingen för bolagen i branschen, både vad gäller tillväxt och rörelsemarginal. 

– Under föregående kvartal var det få som låg under strecket och hade en negativ utveckling, nu var det betydligt fler som hade det, säger Tobias Rönnberg, konsult på HUI Research, till Market. 

Den ökade internationaliseringen med konkurrens från utländska e-handelsaktörer ser han som en förklaring. 

– Men också en ökad prispress där konsumenterna i större utsträckning jämför priser. Samtidigt som priserna pressas så ökar kostnadsbasen vilket leder till pressade marginaler. 

I sin rapport ser HUI Research att många bolag har rörelsemarginaler som inte lämnar utrymme för stora svängningar. 

– Det finns inte mycket att spela med om de skulle få en negativ omsättningsutveckling, säger Tobias Rönnberg. 

Sådant kan påverkas av ytter förutsättningar som den kemikalieskatt som införs vid halvårsskiftet och som påverkar hemelektronikhandeln. 

MQ är den kedja som har den högsta omsättningsutvecklingen visar rapporten. Det kan härröras till förvärvet av Joy. H&M är den kedja som har den högsta rörelsemarginalen. 

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...