Tuff start på året för XXL – dåligt med snö och kyla slog mot försäljningen

XXL:s omsättning sjönk med tre procent under första kvartalet, i Sverige var tappet dubbelt så stort. Frånvaron av snö och kyla påverkade sportkedjan negativt.
Text: Daniel Norman
Annons:

XXL omsatte 2,014 miljarder norska kronor under det första kvartalet på året, en försämring med tre procent.

Online såg kedjan emellertid en tillväxt på 8,9 procent och e-handeln stod för 16,1 procent av försäljningen under kvartalet.

”Vintersäsongen 2019 visade sig vara mer varierad för XXL om man jämför med den fina långa vintern 2018”, skriver kedjan i sin delårsrapport.

Medan januari bjöd på fina vinterförhållanden i Finland och Österrike så lyste kylan och snön med sin frånvaro i delar av Norge och Sverige vilket påverkade försäljningen negativt, konstaterar ledningen.

I Sverige sjönk försäljningen med 6,2 procent till 557 miljoner norska kronor, tre procent i lokal valuta. Mätt i jämförbara enheter tappade XXL 4,4 procent på den svenska marknaden jämfört med samma kvartal för ett år sedan.

Förutom ett missgynnsamt väder har XXL skiftat fokus för att öka lönsamheten, vilket kan ha påverkat försäljningen negativt enligt ledningen.

Rörelseresultatet förbättrades från sex till 19 miljoner norska kronor, om man jämför första kvartalet i fjol med det i år.

Besvikelsen över resultatet var en besvikelse för kedjan. Åtgärder har vidtagits på både lång och kort sikt vilka redan börjar ge resultat.

”Relativa rutiner är återinförda och det interna fokuset har skiftats tillbaka till XXL:s grundkoncept”

På längre sikt handlar det om att hitta rätt balans mellan tillväxt och bruttomarginal.

Dessutom fortsätter omställningen till att bli en omnikanalaktör där XXL siktar på att bli nummer ett.

Samma ämne:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...