Foto: Andreas Dyrberg Skog

Trots tuffa restriktioner – detaljhandeln ökade försäljningen i februari

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 4,6 procent i februari jämfört med samma period i fjol. Inom sällanköpsvaruhandeln ökade försäljningsvolymen med 7,2 procent medan dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 02, procent, enligt siffror från SCB.
Annons:
Text: Helen Preutz
Annons:

Mätt i löpande priser ökade detaljhandeln med 2,1 procent i februari 2021 jämfört med samma period i fjol.

Sett till den senaste tremånadersprioden (december-februari) var den totala försäljningsvolymen dock lägre än föregående tremånadersperiod (september-november).

Sällanköpsvaruhandeln minskade med 0,8 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visar en uppgång med 0,4 procent.

Hänsyn har tagits till kalendereffekter och variationer normala för säsongen har rensats bort och utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer.

Samma ämne:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...