Foto: Foto: Qliro Group (Bilden är ett montage.)

Trots säljlyft för Nelly – fortsatt minus för Qliro Group första kvartalet

Qliro Groups nettoomsättning sjönk under första kvartalet. Samtidigt försämrades rörelseresultatet kraftigt.
Annons:
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Qliro Groups nettoomsättning sjönk med 9,4 procent under första kvartalet till 591,5 miljoner kronor.

Rörelseresultatet landade på -76,4 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick rörelseresultatet till 33,5 miljoner kronor.

Men Marcus Lindqvist, vd och koncernchef, ser en positiv utveckling bakom siffrorna.

– Våra tre dotterbolag har flyttat fram sina marknadspositioner under kvartalet, säger han i en kommentar.

Dotterbolaget Nelly växte med en procent till en nettoomsättning på 305,3 miljoner kronor. På den nordiska marknaden steg nettoomsättningen med sex procent. Rörelseresultatet sjönk från -12,2 till -27,1 miljoner kronor.

– Nelly är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor och har upprätthållit tillväxt på en kraftigt krympande marknad, säger Marcus Lindqvist.

Qliro AB ökade låneboken med 38 procent och de totala rörelseintäkterna med 12 procent under kvartalet. 

– Qliro AB har en stark position och visar tillväxt i volymer och intäkter. En börsnotering skulle ge bolaget en bra grund för framtida tillväxt, inklusive tillgång till kapitalmarknaden, säger Marcus Lindqvist.

Cdons nettoomsättning sjönk med 29 procent till 184,2 miljoner kronor under kvartalet. Samtidigt steg bruttoförsäljningsvärdet från externa återförsäljare med 101 procent till 302,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet försämrades till -15,2 miljoner kronor jämfört med -10,3 miljoner kronor samma period föregående år.

– Cdon har etablerat sig som Nordens ledande marknadsplats med en bevisat skalbar modell med begränsat kapitalbehov. Bolaget har på många sätt överträffat förväntningarna och är väl skickat för att utvecklas utanför Qliro Group, säger Marcus Lindqvist.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...