Trots ökad försäljning – Media Markt fortsätter att blöda i Sverige

Försäljningen vände upp för Media Markt under det senaste räkenskapsåret – men resultatet fortsatte att försämras. ”Ombyggnaderna har kostat en hel del”, säger Lars Håland, CFO på Media Markt.
Annons:
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Media Markts omsättning steg med 2,9 procent till 4,8 miljarder kronor under det senaste räkenskapsåret, som avslutades den 30 september 2018.

Det visar Markets sammanställning av årsredovisningarna för kedjans samtliga varuhus och e-handel.

Därmed tar kedjan tillbaka den omsättning som den tappade under föregående räkenskapsår.

– Förra året påverkades försäljningen negativt av ryktena om att vi skulle lämna Sverige. Nu ser kunderna att vi satsar hårt på verksamheten i Sverige och vi har fått tillbaka deras förtroende, säger Lars Håland.

Även om omsättningen stiger så är resultatutvecklingen fortfarande negativ för Media Markt. Rörelseresultatet försämrades med 20 miljoner kronor till -300 miljoner kronor. Nettoresultatet sjönk med 49 miljoner kronor till -347 miljoner kronor.

Enligt Lars Håland beror resultatförsämringen på det omfattande ombyggnadsarbete som pågick under räkenskapsåret. 14 av kedjans 28 varuhus byggdes om till ett nytt koncept.

– Vi har varit tvungna att betala kompensation till fastighetsägarna för kostnader relaterade till ombyggnaderna. Varje hus kostar en hel del pengar. Rensat för de kostnaderna så ligger resultatet på samma nivå som föregående år.

Två kvartal in på innevarande räkenskapsår konstaterar Lars Håland att utvecklingen är positiv.

– Vi är nöjda med Q1 och Q2. Det har gått bra.

Ert ägarbolag Ceconomy rapporterar att försäljningen i Sverige låg i nivå med föregående år och att resultatet förbättrades under första kvartalet. Fortsatte den trenden under andra kvartalet?
– Jag kan inte kommentera det, men vi är nöjda.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...