Foto: Foto: Daniel Norman

Svensk Handel om avtalet: ”Tuff utmaning för många”

I lördags kom Svensk Handel och Handels överens om ett nytt avtal för handelsanställda. Det ger löneökningar på 1 575 kronor fördelat på tre år. ”Det är väldigt skönt att veta att vi är i hamn och att vi höll märket”, säger Svensk Handels vd till Market.
Text: Daniel Norman
Annons:

– Vi har ett treårigt avtal vilket skapar bättre planeringsförutsättningar för företagen inom handeln som inte varit så förtjusta i ett ettårigt avtal. Samtidigt vet vi att löneökningstakten kommer att bli en tuff utmaning för många av våra medlemsföretag som redan har en hög kostnadsnivå, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel och konstaterar att organisationen vid flera tillfällen adresserat lönsamhetsproblematikne inom handeln.

Avtalet sträcker sig över tre år och ger löneökningar på 515 kronor år ett, 525 kronor år två och 535 kronor år tre.

– I en förhandling är det ett ständigt givande och tagande, men vi är nöjda med de nya avtalen. De lägsta lönerna ökar lika mycket som övriga löner, säger Linda Palmetzhofter, förste vice ordförande i Handels, i en kommentar.

Svensk Handel hade krävt frysta ingångslöner men ett nytt avtal för anställda inom lager- och e-handel vägde tyngre.

– När det gäller ingångslönerna kom vi ej överens. Jag tycker att man ska komma ihåg att det är ett slag mot de som står utanför arbetsmarknaden genom att vi ökar trösklarna, säger Karin Johansson som däremot är mycket nöjd med det nya avtalet för anställda inom lager och e-handel.

– Det rustar branschen inför framtiden. Det gamla avtalet var från 1930-talet och i dag ser verkligheten annorlunda ut. Det känns fantastiskt bra, säger hon.  

Avtalet ger handeln möjlighet att förlägga arbetstid 05–24 alla dagar under året förutom vid midsommar, jul och nyår utan krav på förhandlingar med den lokala fackklubben.

Parterna har också kommit överens om en omställningstid för så kallad hyvling vilken motsvarar uppsägningstiden och gör att arbetsgivaren inte får förändra anställningstiden från en dag till en annan.    

– Vi har inte löst frågan om hyvling, men vi har tagit ett viktigt steg för att lindra en del av den ekonomiska smällen för de medlemmar som blir utsatta för hyvling, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...