Styrelsen till Kappahls aktieägare: Acceptera budet från Mellby Gård

Mellby Gård vill köpa resterande aktier i Kappahl. Nu rekommenderar den oberoende budkommitté som bildats i styrelsen aktieägarna att säga ja.
Annons:

Den 29 juli meddelade storägaren i Kappahl, Mellby Gård, att de vill köpa resterande aktier i bolaget.

Övriga aktieägare erbjuds 20 kronor per aktie. Det totala erbjudandet uppgår till 1,082 miljarder kronor.

Koncernen vill göra kedjan till ett helägt dotterbolag och avnotera den från Nasdaq-börsen.

När erbjudandet kom bildade Kappahls styrelse en oberoende budkommitté som letts av styrelseledamoten Pia Rundgren.

Denna har utvärderat budet med SEB corporate finance som finansiell rådgivare.

I ett uttalande rekommenderar kommittén nu aktieägarna att tacka ja till Mellby Gårds bud.

”Kommittén ser att Kappahl har stora möjligheter i en bransch som genomgår en stor omställning men ser samtidigt att förändringsarbetet är i ett tidigt skede och kommer att vara tids- och resurskrävande samt är förenat med betydande risker och osäkerhet i genomförandet”, skriver den i sitt övervägande.

Mellby Gård har tidigare uttalat att koncernen är övertygad om att Kappahl kan utvecklas positivt utanför börsen med ett framgångsrikt ledarskap, en långsiktig ägare och med de samordningssynnergier som finns i att vara del av en större koncern.

Budkommittén skriver i sitt uttalande att den inte har någon annan uppfattning.
Nu ligger avgörandet i aktieägarnas händer.    

Acceptperioden inleds nu på fredag och väntas pågå fram till 20 september.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...