Strömberg besviken efter Icas resultatmiss: ”Vi är inte nöjda”

Ica Gruppens försäljning fortsatte uppåt första kvartalet. Men resultatet var en besvikelse. ”Vi är inte nöjda”, medger vd Per Strömberg.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Ica Gruppen i siffror

Nettoomsättning: 27 181 (25 703)

Rörelseresultat: 972 (1 395)

Nettoresultat: 700 (1 132)

Fotnot: Beloppen avser första kvartalet 2018 och är i miljoner kronor.

Ica Gruppens delårsrapport visar att nettoomsättningen steg med 5,8 procent jämfört med samma period 2017.

Påsken var en motor.

– Icas butiksförsäljning har haft en god utveckling första kvartalet. Siffrorna för påskmånaden mars såg extra starka ut. Vår bedömning är att vi minst ligger i linje med marknadsutvecklingen, säger Per Strömberg.

E-handelstillväxten i Ica-butikerna uppgick till 52 procent jämfört med 30 procent för branschen enligt D-food index från Svensk Digitalhandel och HUI.

Online omsatte 420 miljoner kronor och lär växa ytterligare nu när koncernens centrala plocklager har börjat att serva Ica-butiker i Stockholmsområdet.

– Minst 50 butiker kommer att utnyttja plocklagret under hösten.

Även tillväxten i Apotek Hjärtats e-handel uppges vara högre än för marknaden.

Hittills har drygt 40 apotek startat ”click and collect”.

– Målet är att 120 apotek ska erbjuda tjänsten i slutet av året, säger Per Strömberg.

Hemtex hade ett tufft första kvartal

Ica Banken hade en god tillväxt i affärsvolymen medan Hemtex upplevde en tuffare marknad.

– Valutaeffekter påverkar negativt.

Ica Gruppens rörelseresultat sjönk till 972 miljoner kronor inklusive jämförelsestörande poster.

Förklaringarna är bland annat negativa valutaeffekter, lägre kampanjmarginaler och ett svagare resultat inom non food för Ica Sverige.

– Dessutom innebär det omfattande förändrings- och utvecklingsarbetet att kostnadsnivån har ökat. Givet resultatutvecklingen har vi initierat åtgärder för att säkerställa lönsamheten, säger Per Strömberg.

Annons:

Analyser

Loading...