Foto: Foto: Birgitta Linder

Stora förluster för Wesc – nu rekonstrueras dotterbolaget We International

Wesc fortsätter att redovisa röda siffror. Nu ansöker företaget om rekonstruktion för dotterbolaget We International.
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Wesc i siffror

Jul-Sep
Nettoomsättning:                          20,0 (39,4)
Rörelseresultat: -6,9 (-9,5)
Nettoresultat:   -7,3 (-10,2)
 
Jan-Sep
Nettoomsättning: 73,3 (101,2)
Rörelseresultat: -28,7 (-28,9)
Nettoresultat:   -35,5 (-33,7)

Anges i miljoner kronor. Förra årets resultat inom parantes. 

All Wesc:s affärsverksamhet, förutom i USA och Storbritannien, bedrivs i We International. Nu har företaget begärts i rekonstruktion, vilket Wesc offentliggör i samband med årets tredje kvartalsrapport.

Wesc har tidigare flaggat för att omställningen från en distributörsdriven organisation till en återförsäljardriven organisation har tyngt bolaget.

– Det är ett omfattande förändringsarbete som har genomförts för att sätta den nya organisationen. Vi har lagt grunden för en effektivare organisation anpassad till bolagets förutsättningar, säger vd Joseph Janus i en kommentar.

– Detta har medfört såväl försäljningstapp som ökade kostnader men ledningen har bedömt att detta varit nödvändigt för att klara en allt mer konkurrensutsatt marknadssituation, fortsätter han.

We International har gjort stora personalneddragningar och besparingar, men det har inte varit tillräckligt. Organisationsförändringen i kombination med hårdare konkurrens och att flera kundföretag har gått i konkurs gör nu att Wesc tvingas ansöka om rekontruktion.

Under det tredje kvartalet sjönk nettoomsättningen kraftigt för Wesc, främst beroende på försäljningen av dotterbolaget The Shirt Factory. Rörelseresultatet uppgick till -6,9 miljoner kronor.

Samma ämne:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...