Foto: Foto: Bigstock

Stekhet megatrend: Singelhushållen tar över

Hushållen förändras snabbt – och det styr vad konsumenterna behöver och vill handla. Rapporten ”The future consumer – households in 2030” ringar in de viktigaste internationella trenderna.
Text: Kalle Östgren
Annons:

Hushåll

Euromonitor International definierar ett hushåll så här: En liten grupp människor som bor tillsammans. De delar hela eller delar av sin gemensamma inkomst och konsumerar vissa typiska varor och tjänster. Medlemmarna i hushållet behöver inte vara släkt eller gifta och anställda/tjänstefolk räknas också in.

Hushållens sammansättning i termer av storlek, var de finns och demografi förändras snabbt.

Det visar rapporten ”The future consumer – households in 2030” från Euromonitor International – som ringar in både utmaningar och möjligheter för detaljhandeln.

Om ett drygt decennium, år 2030, har den globala bilden av hushållen förändrats kraftigt, enligt Euromonitor International, som identifierar tre internationella trender:

• Singelhushållen kliver fram som en stor marknad.
Antalet enpersonershushåll exploderar globalt. Fram till år 2030 väntas singelhushållen vara världens vanligaste boendeform – även att den inte står för det största antalet individer – och samtidigt den snabbast växande hushållstypen. År 2030 är prognosen att vart tredje hushåll i världen utgörs av en person. Den näst vanligaste hushållstypen 2030 utgörs av ett par utan barn.

• Urbanisering och sug efter tidsbesparande tjänster.
Singelhushåll i tätorter är boendeformen som växer snabbast. Bakom trenden ligger faktorer som växande tätorter som slukar omkringliggande områden, helt nya tätorter och invandring. Världen år 2030 är ännu mer koncentrerad till storstäderna. Utvecklingen skapar behov av nya tjänster, leverans-, service- och supportlösningar, billigare boenden och finansiering.

• Hushållen blir digitala konsumtionsenheter.
Den snabba utbyggnaden av nätet digitaliserar snabbt hushållen på en global nivå. År 2030 väntas majoriteten av världens hushåll ha kopplats upp till tjänster som e-handel, sociala medier, nätbanker, digital hälsa, onlinevideo, spel och utbildning på nätet, som några exempel. Den ständiga uppkopplingen via enheter som smartphones, läsplattor och smart-tv:s förändrar mönstren för inköp och mediakonsumtion – och ökar utbildnings- och kompetensnivån. Livstilen blir allt mer ”cocooning” med konsumtion av tjänster utan att behöva lämna hemmet. E-handel, hemlevererad mat och digital underhållning är stora vinnare.

Euromonitor International summerar möjligheter och utmaningar:

Möjligheter:
• Det uppkopplade hemmet.
• E-handel – som driver konsumtion både online och i fysiska butiker.
• Hälsotjänster på nätet för en åldrande befolkning.
• Ökat behov av finansieringslösningar för boenden i tätorter.

Utmaningar:
• De allt fler singelhushållen har stor frihet, men lägre köpkraft än större hushåll.
• Ökad digitalisering ökar riskerna för intrång och nätbrott.
• Växande städer innebär större risker för miljön.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...