Foto: Jamin Pirnia

Stadium växte och förbättrade resultatet – med en stark tillväxt online

Stadium-koncernen ökade omsättningen och förbättrade resultatet under senaste räkenskapsåret. ”Med de olika koncepten är vi fortfarande den största aktören på den svenska sportmarknaden”, säger vd Karl Eklöf.
Text: Daniel Norman
Annons:

Stadium-koncernen omsatte 5,6 miljarder kronor under sitt senaste brutna räkenskapsår, som tog slut 31 augusti.

En ökning med 4,9 procent.

– För Stadium skedde tillväxten främst inom e-handeln, medan Stadium Outlet även hade tillväxt tack vare nya fysiska butiker. Många av de kostnader, investeringar och det långsiktiga arbete vi gjort tillsammans i hela organisationen har varit bidragande orsaker till detta, säger Karl Eklöf till Market.

Hur stor tillväxten var online vill han inte säga, men enligt bokslutet var den högre än marknaden i stort.

Koncernen innefattar tre koncept: Stadium, Stadium Outlet och Sneakers Point.

I slutet av verksamhetsåret fanns 173 butiker i Sverige, Finland och Tyskland. Dessutom driver koncernen sex e-handelsbutiker.

Rörelseresultatet förbättrades till 105 miljoner kronor (86,2 miljoner kronor).

– Det är självklart ett antal parametrar som ligger bakom men några är att de satsningar och investeringar vi gjort inom e-handel och fysiska butiker bär frukt och att vi breddat vårt lager för att utöka utbudet och servicen ytterligare, säger Karl Eklöf.

Verksamheten i Tyskland påverkar emellertid fortsatt koncernens resultat negativt, enligt bokslutet. Detta då den enbart utgörs av tre butiker och därmed inte nått tillräckliga volymer.

Stadiums vd och koncernchef Karl Eklöf.

Dotterbolaget Stadium Sweden, som bland annat driver 87 Stadium-butiker i Sverige och e-handel omsatte 3,9 miljarder kronor under det brutna räkenskapsåret. Ett tapp på 6,8 procent, enligt bokslutet.  

Men då bolaget också hanterar lagerverksamheten i Sverige och försäljningen  till de andra dotterbolagen ger det inte en rättvis bild av försäljningen i de svenska butikerna och online, berättar Karl Eklöf.

 – Vi hade en tillväxt på 3,1 procent i våra svenska butiker och i den svenska e-handeln, säger han.

Omsättningen landade på 3,474 miljarder kronor.

Stadium Outlet hade en tillväxt på 13,8 procent under senaste räkenskapsåret.

Stadium-kedjan har under året uppdaterat och byggt om flera av sina svenska butiker.

– Några av våra butiker har genomgått omfattande renoveringar vilket givetvis märks av med bättre kundupplevelse i butik, förbättrad arbetsmiljö för anställda samt ökad försäljning på jämförbara ytor. Det innebär givetvis kostnader på kort sikt men på längre sikt är det viktiga investeringar, säger Karl Eklöf.

Stadium Outlets tillväxt låg kvar på samma nivå som verksamhetsåret innan, 13,8 procent. Kedjan omsatte 1,198 miljarder kronor.

– Stadium Outlet har en fortsatt fin utveckling och vi fortsätter enligt plan med cirka fem till sex nya butiker per år, säger Karl Eklöf.

 

Fotnot: Texten har uppdaterats efter att Market har fått ytterligare uppgifter av Stadium.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...