Foto: Daniel Norman

Sommaren var iskall för Hemtex – lägre försäljning och högre förlust

Hemtex blev en förlorare första halvåret. Försäljningen sjönk – och förlusten steg. ”Färre besök i butikerna”, säger Ica Gruppens vd Per Strömberg.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Hemtex i siffror

Nettoomsättning: 440 (460)
Rörelseresultat: -34 (-21)

Fotnot: Beloppen är i miljoner kronor och avser januari-juni 2018 (samma period året innan inom parentes).

Ica Gruppens delårsrapport visar att helägda dotterbolaget Hemtex nettoomsättning sjönk med 4,3 procent till 440 miljoner kronor.

Tappet kom framför allt andra kvartalet.

– En ökad försäljningsandel av billigare produkter ledde till ett lägre snittpris vilket påverkat butiksförsäljningen negativt, säger Per Strömberg.

En högre kampanjandel och färre kundbesök i butikerna påverkade också försäljningen.

Per Strömberg påpekar att det sannolikt berodde på det ovanligt varma vädret.

– Detta kompenserades till viss del av ökad onlineförsäljning som steg med 69 procent i kvartalet.

Rörelseförlusten steg och bruttovinsten sjönk beroende på framför allt lägre volym på grund av färre kundbesök och till viss del av negativa priseffekter från högre andel försäljning till reducerat pris.

– Detta kompenserades delvis av lägre rörelsekostnader, säger Per Strömberg.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...