Foto: Daniel Norman

Skatteverket vill stoppa rekonstruktionen av Teknikmagasinets ägare

Skatteverket vill stoppa Ambia Tradings rekonstruktion och ifrågasätter både rekonstruktörens oberoende och förvärven av Teknikmagasinet och Digital Inn. Men tingsrätten låter rekonstruktionen fortsätta. Det skriver Dagens Juridik.
Annons:
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Teknikmagasinets och Digital Inns ägare Ambia Trading försattes i rekonstruktion i september.

Men vid ett borgenärssammanträde i Kalmar tingsrätt motsatte sig Skatteverket en fortsatt rekonstruktion.

Enligt Dagens Juridik ställde myndighetens representant flera kritiska frågor till Ambia, bland annat om varför företaget förvärvade Digital Inn trots att man kände till bolagets ekonomiska problem. Skatteverket ifrågasatte också Ambias agerande vid köpet av Teknikmagasinet.

Myndigheten var inte nöjd med svaren på frågorna och motsatte sig alltså fortsatt rekonstruktion: “Skälen för deras inställning är att ett bolag som förvärvat under ansträngd ekonomi inte är förenligt med idén om företagsrekonstruktion. Det är inte heller sannolikt att Skatteverket kommer gå med på ett ackord framdeles eftersom det pågår ett mål hos förvaltningsrätten gällande ett överklagat skattebeslut”.

Målet hos förvaltningsrätten rör mervärdesskattbedrägeri. Ambia har begärt mervärdesskatt som företaget, enligt Skatteverket, inte har rätt till.

Skatteverket begärde också att rekonstruktören, advokat Hans Liljeblad, skulle entledigas på grund av risk för jäv. Anledningen är att hans firma tidigare anlitats av Ambia.

Men Skatteverket fick inte gehör för sina invändningar. De sex övriga borgenärerna ville låta rekonstruktionen fortgå och Hans Liljeblad fortsätta som rekonstruktör – vilket domstolen också beslutade.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...