Säljlyft för Clas Ohlson – men rörelseresultatet rasar

Clas Ohlsons försäljning steg under tredje kvartalet. Samtidigt sjönk rörelseresultatet kraftigt, bland annat på grund av avvecklingar.
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Under tredje kvartalet (november 2018-januari 2019) steg Clas Ohlsons försäljning med sex procent till 2 915 miljoner kronor. I jämförbara enheter var ökningen två procent. Försäljningen online ökade med 51 procent.

– Tredje kvartalet är det försäljnings- och resultatmässigt viktigaste kvartalet för oss. Vi förberedde oss med attraktiva erbjudanden till kund, utökad digital förmåga och fler och bättre leveransalternativ online. Satsningarna gav resultat. Tillväxten blev bättre än marknaden, men var lägre än våra interna mål, säger vd Lotta Lyrå i en kommentar.

Men rörelseresultatet försämrades rejält till 105 miljoner kronor, jämfört med 349 miljoner kronor motsvarande period föregående räkenskapsår. Kostnader för avvecklingen av butiksnätet i Tyskland och Storbritannien har enligt företaget belastat resultatet med en engångskostnad på 210 miljoner kronor.

– Ambitionen är att processen (avvecklingen i Tyskland och Storbritannien, red anm) ska vara slutförd under innevarande räkenskapsår och att den beräknade positiva resultateffekten på cirka 75 miljoner kronor per år ska slå igenom med full effekt efter andra kvartalet 2019/20, säger Lotta Lyrå.

Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 363 miljoner kronor, jämfört med 359 miljoner kronor motsvarande period föregående räkenskapsår.

Resultat efter skatt uppgick till 79 miljoner kronor (270 miljoner kronor).

Försäljningen i februari, som ingår i det fjärde kvartalet på bolagets brutna räkenskapsår, steg med fem procent till 545 miljoner kronor.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...