Så mycket har H&M:s försäljning rasat under krisen – nu vidtas kraftfulla åtgärder

I dagsläget är 60 procent av H&M:s butiker runt om i världen stängda. Modekoncernen avslöjar nu att den, sedan 1 mars, tappat 57 procent av sin försäljning. För att parera vidtas kraftfulla åtgärder.
Annons:
Text: Daniel Norman
Annons:

1 mars till 6 maj sjönk H&M-gruppens försäljning med 57 procent, mätt i lokala valutor.

Under perioden ett stort antal av koncernens butiker runt om i världen varit stängda på grund myndighetsbeslut och marknadsförutsättningar.

I mitten av mars till exempel var 80 procent av butikerna stängda.

”Sedan månadsskiftet april-maj har H&M-gruppen successivt åter öppnat butiker på ett flertal marknader”, skriver koncernen i ett pressmeddelande.

I dagsläget är 3 050 butiker stängda, det motsvarar 60 procent av det totala beståndet.

I Italien till exempel sjönk försäljningen med 80 procent från 1 mars fram till i går. I Spanien med 76 procent och i USA med 71 procent.

I Sverige har gruppen tappat 31 procent av sin försäljning under perioden.

”För att kunna parera den negativa försäljningsutvecklingen genomförs en rad snabba och kraftfulla åtgärder avseende varuinköp, investeringar, hyror, bemanning och finansiering”, skriver H&M-gruppen.

Andra kvartalet bedöms, som tidigare kommunicerat, bli ett förlustkvartal.

”Det kraftiga försäljningsbortfallet inte kommer att kunna kompenseras av de åtgärder som genomförs.”

Koncernen konstaterar, trots detta, att likviditeten är god.

”Summan av likvida medel och outnyttjade kreditlöften var per den 30 april 23,8 miljarder kronor”.

Arbete pågår med att säkra ytterligare kreditfaciliteter.

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...