Så kan handeln möta oschysst konkurrens från utlandet: ”Måste ske nu”

Trots ett starkt reglerat konsumentskydd inom Europa har den svenska detaljhandeln aldrig varit så utsatt för konkurrens som nu – både schysst och oschysst sådan. ”Europeiska politiker måste sätta ner foten nu”, säger Jonas Arnberg, vd för HUI Research.
Text: Mikael Sydner
Annons:

Frågan om Kinapaket, global handel och orättvis konkurrens fick nytt bränsle på Svensk handels och Handelsanställdas förbunds seminarium ”Är det för dyrt att handla i Sverige?”

Erik Åsbrink, Handelns ekonomiska råd, menar att internationell konkurrens och frihandel är bra saker men att det också finns ett oschysst beteende och missförhållanden i den globala konkurrensen, bland annat när det gäller momsbedrägerier och regler för produktsäkerhet.

– Det är svårt att komma åt men det handlar mycket om att rikta krav mot regering och riskdag och inom EU – att få till en lagstiftning som lägger producent- och miljöansvar på de stora plattformarna. Sådana krav måste dock samordnas internationellt, säger han.

Jennie Nilsson, ordförande i Näringsutskottet, håller med.

– Systemen utmanas väldigt hårt just nu. Vi behöver harmoniserade regelverk på så hög global nivå som möjligt, säger hon.

Anders Svensson, vd för Ica Sverige och ordförande för Svensk Handel, menar att det räcker inte att alla håller med varandra i den här frågan. Något måste hända också.

Han påpekar det orimliga i erbjudanden från utländska aktörer som kan runda lokal och regional lagstiftning. Och det sker nu.

– Det är omöjligt för en svensk kedja som Ur & Penn att sälja klockor för motsvarande priser och samtidigt följa regler och lagar. Följden blir att man tvingas lägga ner en del av sina butiker – av helt fel skäl.

Men om inte globala regeländringar kan komma åt lösningar på kort sikt, vad behöver ske då?

Ny kompetens är ett viktigt inslag, menar den deltagande panelen.

– Vi har byggt butiker i 100 år, det är vi bra på. Men nu när vi har gått in i en digital era behöver vi ny kompetens och nya arbetssätt. De gamla passar inte i det här. Vi behöver ha öppenhet för detta, säger Anders Svensson.

Ansvarsfrågan lyfts också fram i diskussionen.

– Hur kan vi ställa krav på en plattform som Amazon? Wish och liknande bryr sig inte om att det kommer hit farliga kemikalier, säger Jonas Arnberg.

En annan väg framåt är att se möjligheter i export. Det finns starka exporttraditioner i Sverige.

– Vi måste ta till vara på det vi är duktiga på – kvalitet och bra service, säger Jennie Nilsson.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...