Foto: Foto: Shutterstock

Så går det för sociala medierna – här är utmanarna som tar fart

En dominant som bromsar in, en utmanare som fortsätter att öka och en välkänd kanal som minskar. Det visar Kantar Sifos nya Orvesto-siffror.
Text: Kalle Östgren
Annons:

Orvesto konsument i korthet

 • Beskriver svenskens mediekonsumtion, sociodemografi och konsumtionsmönster i åldern 16-80 år.
 • Orvesto Konsument är en postal medie- och målgruppsundersökning med svar från cirka 45 000 slumpmässigt utvalda personer per år. 
 • Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier; tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc. 
 • Utöver medieinformationen innehåller databaserna tusentals variabler av målgruppskaraktär, både generell information om individer som demografi, intressen och vanor

Undersökningsjätten Kantar Sifo har kommit med nya siffror som kartlägger mediesverige 2017 i nya utgåvan av Orvesto Konsument (2017:2).

”Våra vanligaste sociala medier kan delas in i några olika kategorier”, skriver Kantar Sifos affärsområdeschef Peter Callius och sammanfattar utvecklingen i respektive kategori så här:

 •  Dominanten 
  Hos Facebook – med 48,6 procent av de vuxna svenskarna som dagliga användare – har ökningen avstannat och kanalen ser ut att ha nått en mättnadspunkt. 
 • Utmanare till mästarbältet
  Instagram har 31 procent dagligt användande och en årlig ökningstakt på 9,8 procent.
 • Unga och lovande
  Här ser vi främst Snapchat, som har klivit ut ur sin primärmålgrupp och nu har 16 procent dagligt användande. Den årliga ökningstakten ligger på 20,3 procent.
 • Varit med ett tag – men fått en ny vår
  Pinterest har aldrig riktigt tagit fart i de breda lagren, men har nu ett dagligt användande på 1,9 procent, vilket faktiskt innebär en ökning på 58 procent. En ny vår?
 • ”A noisy minority”
  Twitter har nu snarast antagit formen av intern kommunikationskanal mellan journalister och makthavare, och här ser vi för första gången att det dagliga användandet faktiskt minskar. Det dagliga användandet ligger på 5,2 procent och det innebär faktiskt en nedgång med 2 procent.
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...