Rizzo Group tvingas införa inköpsstopp för att klara sig genom våren

Kraftigare restriktioner tvingar Rizzo Group att bromsa. Bolaget inför nu inköpsstopp av varor och tjänster för att prioritera andra kostnader. Det klarar heller inte av sina finansiella åtaganden gentemot sin bank och för därför diskussioner om en waiver.
Annons:
Text: Daniel Norman
Annons:

Tuffare restriktioner slår mot Rizzo Groups (tidigare Venue Retail Group) omstart på flera sätt. 

Reseförbud slår mot försäljningen av resväskor och reseprodukter. Samtidigt påverkas försäljningen negativt av rekommendationer att undvika fysisk handel och begränsningen av antalet besökare som får vistas i en butik. 

Kundströmmarna har minskat kraftigt vilket lett till ett högre kampanjtryck som i sin tur påverkat vinstmarginalen och resultatet negativt. 

Det har gått så långt att Rizzo Group nu bryter mot sitt låneavtal med banken genom att bolaget inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden. Diskussioner om en så kallad waiver förs. 

Rizzo Group har för 2021 erhållit uppskov avseende inbetalning av moms och arbetsgivaravgifter i Sverige på 30 miljoner kronor. Bolaget ska nu ansöka om förlängning av återbetalningsfrist för uppskov från 2020 som förfaller i vår. Det handlar om 26,2 miljoner kronor. 

Bolaget diskuterar ytterligare stödåtgärder som korttidspermitteringar, omställningsstöd och hyresstöd. Processen drar ut på tiden och Rizzo Group tvingas därför agera för att bolaget ska klara av att ta sig genom våren. 

Inköpsstopp införs på varor och tjänster. I stället prioriteras kostnader som skatter, avgifter och löner samt betalning av redan beställda varor. Stoppet ska gälla tills stödåtgärder fastställts och betalats ut. 

Under 2020 har bolagets kostnadsmassa minskats kraftigt. Därför ser Rizzo Group möjligheter till lönsamhet när pandemin är över. 

Under hösten och vintern har 70 av 100 butiker byggts om enligt det nya konceptet. Omställningen forsätter och bolaget räknar med att vara färdiga med processen i början av maj.  

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...