Foto: Foto: Bigstock

Rivstart för medieåret

Medieinvesteringarna – där detaljhandeln svarar för merparten – ökade under januari. Den stora vinnaren: Tv. Det visar nya siffror från Sveriges Mediebyråer.
Text: Kalle Östgren
Annons:

Medieinvesteringar i januari 2017

Mediekategorierna som ökade:
• Tv
• Fackpress
• Bio
• Radio
• Internet
• Utomhus/trafikreklam
• Dr/Annonsblad

Mediekategorierna som minskade:
• Sök
• Dagspress storstad
• Dagspress kväll
• Populärpress
• Dagspress landsbygd

Källa: Sveriges Mediebyråer.

Reklam- och medieåret har börjat starkt med en ökning av investeringarna på 15 procent under januari.

Det visar de nya siffrorna från Sveriges Mediebyråer. Branschorganisationen sammanställer investeringarna som förmedlas via medlemmarna, som hanterar de flesta av landets största annonsörer.

De flesta mediekategorier ökade i januari (jämfört med samma månad förra året) och störst tillväxt stod tv, fackpress och bio för.

Den stora vinnaren: Tv, som nådde en rekordnivå under januari. Investeringarna i mediekategorin var de högst noterade för månaden sedan Mediebyråbarometerns mätningar startade.

Totalt förmedlades under januari 2017 över 1,1 miljarder kronor.

Ökningen kan dock delvis tillskrivas en periodiseringseffekt, då januari 2017 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2016, skriver Sveriges Mecdiebyråer. Dock påverkas inte alla mediekategorier av detta.

– Januari uppvisar höga nivåer och trots viss periodiseringseffekt är detta en mycket stark start på året. Annonsmarknaden är, av allt att döma, inne i en högkonjunktur, kommenterar Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...