Foto: Michael Sandsjö

Resultatras för sportjätten – efter kampanjtätt kvartal: ”Förbättrat rutiner”

XXL ökade omsättningen med 1,8 procent under det fjärde kvartalet. ”Tillväxten drevs av nya butiksöppningar”, skriver XXL i sin delårsrapport. Samtidigt mer än halverades resultatet.
Text: Daniel Norman
Annons:

XXL omsatte 2,569 miljarder norska kronor under det fjärde kvartalet 2018, en tillväxt på 1,8 procent.

Tillväxten drevs framför allt av nya butiker. Sedan fjärde kvartalet 2017 har sju nya butiker öppnats. Den jämförbara försäljningen sjönk med 4,1 procent.

Tillväxten online var 28,6 procent. Där är framför allt Black Friday en viktig förklaring.

I Sverige omsatte XXL 687 miljoner norska kronor, ett tapp på 1,9 procent. Mätt i lokala valutor var emellertid tillväxten tre procent men den jämförbara försäljningen sjönk med 0,4 procent.

”Marknaden fortsatte att vara utmanande med brist på kyla och snö, vilket ledde till rabatter från flera konkurrenter under kvartalet. Så även för XXL”, skriver kedjan i en kommentar.

Ett högt kampanjtryck med dålig utdelning påverkade bruttomarginalen negativt för hela koncernen. Det påverkade i sin tur rörelseresultatet. 115 miljoner norska kronor är 65 procent sämre än fjärde kvartalet 2017.

”Vi har förbättrat våra rutiner för att detta inte ska hända igen”, skriver XXL i delårsrapporten.

Även för den svenska verksamheten försämrades rörelseresultatet rejält, från 69 miljoner norska kronor fjärde kvartalet 2017 till 26 miljoner norska kronor 2018.

XXL omsatte 9,475 miljarder kronor för helåret 2018, viket är en tillväxt på 8,8 procent. Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 541 miljoner norska kronor (828).

Den svenska verksamheten växte med 1,8 procent under året till 2,679 norska kronor. Rörelseresultatet landade på 168 miljoner norska kronor (219).

Fotnot: En norska kronor motsvarar 1,0674 svenska kronor.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...