Foto: Gustaf Olsson

Rekonstruktören inför uppdraget: Nödvändigt att Best of Brands stänger butiker

Rekonstruktion av Best of Brands kommer att ta tid. Och för att komma tillrätta med mångmiljonskulderna till de drygt 130 borgenärerna lär butiker behöva stänga. ”Det är helt nödvändigt för att skapa lönsamhet”, säger rekonstruktören Ola Sellert, till Market.
Annons:
Text: Michael Sandsjö
Annons:

Att krympa kostymen är en passande metafor för många av de klädkedjor som nu hamnat i kläm mellan den fysiska och den digitala världen.

Best of Brands, i dag med åtta butiker och ungefär 110 anställda, är inget undantag.

Som Market tidigare har berättat har bolaget skulder på drygt 80 miljoner kronor, varav Swedbank gör anspråk på 14 miljoner kronor och Almi Företagspartner ungefär åtta miljoner kronor.

Resten handlar om så kallade oprioriterade skulder, med krav från över 130 borgenärer. Tillsammans vill de ha 60 miljoner kronor.

Den allvarliga situationen till trots: rekonstruktören Ola Sellert är positiv till att till slut kunna landa i ett ackordsförslag och att bolaget kommer på fötter.

Nu ska hela verksamheten genomlysas.

– Jag kommer med stor sannolikhet att behöva mer tid än de tre månader som är uppsatta för rekonstruktionen, men jag skulle inte ta mig an uppdraget om jag inte trodde att det skulle ordna sig. Men det krävs kraftiga åtgärder för att få fart på lönsamheten.

Stänga butiker?
– Ja, det är sannolikt. Och få fart på e-handeln. Men jag har som sagt sett att det finns starka intressen för att klara det här och ägarna har förstått att det behöver skjutas till mer kapital för att rekonstruktionen ska kunna genomföras, säger Ola Sellert.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...