Prisras på kläder i juli – men dyrare livsmedel ger oförändrad inflationstakt

Priserna på kläder sjönk med drygt sju procent i juli. En sänkning för andra månaden i rad. Men prishöjningar på bland annat livsmedel gör att inflationstakten ligger kvar på drygt två procent.
Text: Lars Welin
Annons:

Priserna på kläder och skor sjönk sammantaget med 6,6 procent i juli. Mest minskade klädpriserna (-7,1 procent) medan det blev mer måttliga prissänkningar på skor (-3,5 procent).

Kläd- och skobranschen har tidigare själva varslat om dålig försäljning i sommar och att det är brist på sommarkläder efter värmeböljan.

Under juli månad vände i stället matpriserna uppåt efter en nedgång i juni. Bland annat driver dyrare kaffe på livsmedelspriserna. Förväntat sämre skördar av kaffebönor i höst kombinerat med ökad global konsumtion har redan påverkat världsmarknadspriset. Men även priserna på grönsaker och matfett steg med drygt två procent i juli. Dessutom steg priserna på mejerivaror efter att ha legat stilla och sjunkit under flera månader i rad.

Sammantaget ökade livsmedelspriserna med 1,1 procent under månaden, och ökningstakten (rullande tolv månader) ligger nu på närmare tre procent.

De allmänna prisökningarna räknat som Konsumentprisindex (KPI) ökade med en halv procent i juli, vilket var något högre än i juni. Därmed ligger inflationstakten kvar på samma nivå som i juni, 2,1 procent, vilket är i nivå med Riksbankens mål på två procent.

Samma ämne:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...