Foto: Jamin Pirnia

Polarn o Pyret loket när RNB växer mer än marknaden: ”Fortsätta öka”

RNB växer mer än marknaden. Det är Polarn o Pyret som är loket med en tillväxt i jämförbara enheter på 4,8 procent.
Text: Daniel Norman
Annons:

RNB omsatte 600 miljoner kronor under det första kvartalet på det brutna räkenskapsåret, september-november.

Det ska jämföras med en omsättning på 583 miljoner kronor samma period i fjol.

Den jämförbara försäljningen steg med 2,8 procent.

– Tendensen för bolagen i RNB fortsatte i årets första kvartal med både en högre försäljning och en försäljning som var betydligt bättre än marknaden, säger Magnus Håkansson i en kommentar.

Marknaden totalt sett backade med 3,7 procent.

Online var tillväxten 60 procent och stod totalt för elva procent av den totala försäljningen.

– Den relativa konkurrenskraften i marknadsklimatet är en effekt av de satsningar som gjorts, säger Magnus Håkansson.

Polarn o Pyret omsatte 235 miljoner kronor (219). Den jämförbara försäljningen steg med 4,8 procent.

– Vi förväntar oss att fortsätta öka marknadsandelarna och e-handeln förväntas fortsätta växa, säger Magnus Håkansson.

Brothers omsättning steg med två miljoner kronor under kvartalet till 133 miljoner kronor.

Den jämförbara försäljningen sjönk emellertid, om än med bara 0,1 procent.

– Brothers e-handel mer än fördubblades i första kvartalet, det vill säga samma höga tillväxttakt som 2017/2018, säger Magnus Håkansson.

Department & Store omsättning sjönk med 2,1 procent under kvartalet till 226 miljoner kronor.

– Besökstalen fortsätter att sjunka för NK och detta påverkar oss direkt, men besökstalen för våra butiker viker mindre än för varuhusen totalt, säger Magnus Håkansson.

E-handelssatsningen Man of a kind fördubblade sin omsättning till sex miljoner kronor, om man jämför med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet för koncernen sjönk med fyra miljoner kronor till 26 miljoner kronor. De totala omkostnaderna var högre än föregående år.

I dag håller RNB stämma. Där väntas beslut om en ny koncernstruktur fattas där de enskilda bolagen separeras och blir mer självständiga.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...