Foto: Foto: Shutterstock

Per Geijer om nya reglerna för kameraövervakning: ”Frihet under ansvar”

Ett steg i rätt riktning – men många oklarheter. Det säger Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer om de nya reglerna för kameraövervakning. ”Gör man fel kommer det att svida.”
Annons:
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Kameraövervakningsutredningen – förslagen i korthet:

  • Dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas. Ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.
  • Det blir lättare att få tillstånd till kamerabevakning både för brottsbekämpande ändamål och för andra berättigade ändamål.
  • Tillstånd kan ges inte bara på platser som redan är brottsutsatta utan också på platser där det finns risk för angrepp på människor eller egendom.
  • Vid kamerabevakning på arbetsplatser införs en skyldighet för arbetsgivaren att först förhandla med en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen.

– Utredningen andas en strävan att underlätta kameraövervakning och få en smidigare lagstiftning, även om mycket fokus ligger på att värna den personliga integriteten, säger Per Geijer till Market.

Utredningen om kameraövervakning som presenterades i fredags innebär bland annat att anmälningsplikten för butiker som vill kameraövervaka försvinner.

– Anmälningsplikten har inte varit någon betungande uppgift, säger Per Geijer.

– Det finns också en annan aspekt av anmälningsplikten – att polismyndigheten har nytta av att veta var det finns övervakningskameror, men det kanske går att lösa på något annat sätt.

EU:s nya dataskyddsregler som träder i kraft i maj nästa år har präglat utredningen. Per Geijer pekar bland annat på att informationskraven kring kameraövervakning skärps.

– Dataskyddsreglerna kommer att orsaka extraarbete för våra medlemsföretag, men det som rör kameraövervakning är bara en mindre del av det. Det är också mycket som är oklart kring de nya reglerna.

Den som bryter mot reglerna om kameraövervakning ska inte kunna dras inför domstol, föreslår utredningen.

Däremot ska ekonomiska sanktioner kunna utdömas.

– Det blir frihet under ansvar. Jag tror att den här typen av sanktioner är lättare att döma ut och kräva in än det är att dra någon inför rätta. Våra medlemmar måste vara noggranna och inte göra några misstag – då kan det få rejäla ekonomiska konsekvenser, säger Per Geijer.

Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.

EU:s nya dataskyddsregler som träder i kraft i maj nästa år har präglat utredningen. Per Geijer pekar bland annat på att informationskraven kring kameraövervakning skärps.

– Dataskyddsreglerna kommer att orsaka extraarbete för våra medlemsföretag, men det som rör kameraövervakning är bara en mindre del av det. Det är också mycket som är oklart kring de nya reglerna.

Den som bryter mot reglerna om kameraövervakning ska inte kunna dras inför domstol, föreslår utredningen. 

Däremot ska ekonomiska sanktioner kunna utdömas.

– Det blir frihet under ansvar. Jag tror att den här typen av sanktioner är lättare att döma ut och kräva in än det är att dra någon inför rätta. Våra medlemmar måste vara noggranna och inte göra några misstag – då kan det få rejäla ekonomiska konsekvenser, säger Per Geijer.

Samma ämne:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...