Påsksmäll för Ica – försäljningen sjönk i mars: ”Utmanande jämförelsetal”

Ica-butikernas jämförbara försäljning sjönk i mars. Förklaringen är att påsken infaller senare i år. ”Tappet är inte överraskande”, säger Markets analytiker Lars Welin.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Ica-butikerna i siffror

Ica Maxi: -4,3 (0,5)
Ica Kvantum: -3,5 (0,6)
Ica Supermarket: -2,4 (0,7)
Ica Nära: -0,9 (1,6)
Totalt: -3,0 (0,7)

Fotnot: Procentsatserna visar utvecklingen i jämförbara butiker i mars jämfört med motsvarande period 2018 (inom parentes januari-mars).
Källa: Ica Gruppen

Ica Gruppens månadsstatisik för mars visar att de 1 274 Ica-butikerna omsatte drygt 9,9 miljarder kronor och att den jämförbara försäljningen sjönk med 3,0 procent i jämförbara enheter.

Utvecklingen totalt var -2,8 procent.

– Påsken har alltid en betydande påverkan på dagligvaruhandelns försäljning. Förra året inföll helgen i mars så jämförelsetalen för branschen är utmanande i år, säger Lars Welin och tillägger att Ica Gruppen bedömer att kalendereffekten uppgick till hela -5,3 procent.

Ica Nära klarade sig bättre än övriga Ica-profiler och backade med bara 0,9 procent – också i jämförbara butiker.

Stormarknaderna inom Ica Maxi tappade däremot 4,3 procent.

– Det är också relativt väntat givet att hushållen i hög utsträckning handlar i större butiker inför påsken.

Första kvartalet ökade Ica Näras jämförbara försäljning med 1,6 procent medan de större formaten fick nöja sig med betydligt lägre tillväxttakt.

Ica Supermarket var upp 0,7 procent, Ica Kvantum 0,6 procent och Ica Maxi 0,5 procent.

– Siffrorna säger egentligen inte särskilt mycket eftersom dagligvaruhandelns utveckling alltid kan bedömas först efter april, påpekar Lars Welin.

Månadsförsäljningen för april publiceras 9 maj.

Delårsrapporten för första kvartalet offentliggörs 3 maj.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...