Foto: Kristoffer Olsson

Överklagan avslogs – nu hotas lågpriskedjan av ännu högre böter

För två år sedan dömdes Dollarstore att betala 800 000 kronor i vite för att inte ha följt den så kallade timmerförordningen. Nu har lågpriskedjan, som överklagat domen, till i slutet av april på sig att visa att åtgärder har vidtagits – annars kan bötesbeloppet bli ännu högre.
Annons:
Text: Michael Sandsjö
Annons:

Timmerförordningen

  • EU:s timmerförordning (EUTR) har tillämpats i cirka fyra år, från mars 2013.
  • Syftet med timmerförordningen är att förhindra att olagligt avverkat virke och varor förädlade av sådant virke importeras till och används i EU.
  • Det är importörens skyldighet att före upphandlingsbeslutet säkerställa att produkterna som saluförs inte innehåller virke av olagligt ursprung.

Källa: Skogssverige

Ett långdraget ärende med Dollarstore i ena ringhörnan och Skogsstyrelsen i den andra går mot sitt slut.

Det var i början av 2017 som Skogsstyrelsen menade att den rödsvarta lågpriskedjan skulle betala 800 000 kronor i vite för bristande dokumentation enligt EU:s timmerförordning.

Trots två förelägganden hade Dollarstore inte gjort något åt situationen, enligt Skogsstyrelsen.

”Fel, vi har koll på våra papper”, menade Dollarstore och överklagade till kammarrätten.

Nu har domen kommit: Förvaltningsrätten avslår överklagandet, men ger Dollarstore till den 29 april på sig att styrka att åtgärder har vidtagits.

En viktig parentes i sammanhanget är att Skogsstyrelsen angett fel vitesbelopp under ärendets gång, vilket gör att Dollarstore riskerar att få betala ännu mer.

Visar inte kedjan att de nödvändiga åtgärderna är genomförda kan beloppet sluta på 1 200 000 kronor.
 

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...