Omsättning och resultat sjönk för Qliro under fjärde kvartalet

Qliros omsättning och rörelseresultat sjönk under det fjärde kvartalet. De externa handlarnas omsättning på Cdon steg med 20 procent, men Nelly hade ett tyngre kvartal.
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Qliros nettoomsättning sjönk från 1 200 miljoner kronor till 1 038 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2018. Under helåret sjönk omsättningen med 171 miljoner kronor till 3 226 miljoner kronor.

Rörelseresultatet sjönk från 35,6 rill 16,3 miljoner kronor under kvartalet och från 20,7 till -52,2 miljoner kronor under helåret.

Cdon fortsatte omställningen till marknadsplats med följden att nettoomsättningen sjönk med 24 procent medan de externa handlarnas omsättning steg med 20 procent.

– Vi har nu lagt grunden till fortsatt tillväxt och ökad effektivitet vilket ger möjlighet till ytterligare sänkta personalkostnader under 2019. Skalbarheten och fortsatt tillväxt av marknadsplatsen är nyckeln till att bygga ett självständigt och lönsamt bolag. Som tidigare kommunicerats bedöms rörelseresultatet före av- och nedskrivningar bli positivt för 2019, skriver vd Marcus Lindqvist i en kommentar.

Cdons nettoomsättning var 558 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Under helåret sjönk nettoomsättningen med 16 procent till 1 560 miljoner kronor.

Rörelseresultatet steg från 6,2 till 16,8 miljoner kronor under kvartalet och från -40,3 till -30,4 miljoner kronor under helåret.

Nelly ökade antalet kunder med elva procent och orderingången steg med sex procent under fjärde kvartalet. Trots det steg omsättningen bara med 0,6 procent till 403 miljoner kronor. Rörelseresultatet sjönk från 34,4 till 13,9 miljoner kronor.

– Omsättningen ökade i Norge, Danmark och Finland, men minskade i Sverige. På den svenska marknaden hade bolaget en stark Singles’ Day men en mindre effektiv försäljningsstrategi under Black Week. Detta ledde till att bolaget under mellandagsrean fokuserade på att sälja säsongsvaror för att säkerställa att lagret är kurant inför den nya säsongen, skriver Marcus Lindqvist.

Under helåret steg Nellys nettoomsättning med sex procent till 1 391 miljoner kronor. Rörelseresultatet sjönk från 99,2 till 36,2 miljoner kronor.

Arbetet med att göra Nelly, Cdon Marketplace och Qliro Financial Services till självständiga bolag fortsätter och beräknas bli klart under första halvåret.

– Bedömningen är att alla våra bolag kommer att vara börsfähiga under andra halvåret 2019, skriver Marcus Lindqvist.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...