Foto: Andreas Heneborn

Odd Mollys dystra facit – förlusterna mer än tiodubblades

Omsättningen fortsatte att sjunka under det fjärde kvartalet och förlusten växte rejält. 2018 blev ett tungt år för Odd Molly.
Annons:
Text: Daniel Norman
Annons:

– Odd Molly avslutar 2018 i linje med den svaga trenden från föregående kvartal, till följd av en utmanande marknad och ett påbörjat genomgripande omstruktureringsarbete vars positiva effekter realiseras successivt under 2019, säger vd Jennie Högstedt Björk i en kommentar.

Under fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med 27 procent till 65,7 miljoner kronor.

Rörelseförlusten mer än fördubblades till 22,6 miljoner kronor.

I slutet av oktober sjösatte Odd Molly ett åtgärdsprogram som bland annat innebär att en tredjedel av butikerna stängs.

Programmet ska leda till kostnadsbesparingar på 50 miljoner kronor på helårsbasis.

– Omställningen påverkar försäljningen, även i de butiker som ännu inte stängt. Vi såg inte lika stor positiv försäljningseffekt vid de ordinarie reaperioderna den här hösten som föregående år, vilket påverkade försäljningen negativt, men däremot ledde till en förbättrad bruttomarginal, säger Jennie Högstedt Björk.

2018 omsatte Odd Molly 346,9 miljoner, vilket är en försämring med 20 procent från året innan.

Förlusten ökar, kraftigt. 2017 var den 4,5 miljoner kronor. 2018 har den accelererat till 60,6 miljoner kronor.

Lägre försäljning ligger bakom resultatraset, skriver Odd Molly i sitt bokslut, kombinerat med marknadsföringsinsatser och digitala satsningar. Åtgärdsprogrammet belastar också resultatet med 5,8 miljoner kronor för tredje kvartalet.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...