Foto: Foto: Daniel Norman

Nytt styrkebesked från norska XXL – omnikanal driver tillväxten

En försäljning på 8,7 miljarder norska kronor med en tillväxt på tolv procent – men inbrytningen i Österrike tynger resultatet. Det visar årssiffrorna från XXL-koncernen.
Text: Kalle Östgren
Annons:

Norska sportjätten XXL presenterar starka årssiffror.

Under helåret omsatte koncernen totalt – i Norge, Sverige, Finland, Danmark och Österrike – 8,7 miljarder norska kronor.

XXL redovisar för 2017 ett preliminärt, konsoliderat nettoresultat på 502 miljoner norska kronor.

Försäljningstillväxten på tolv procent påverkades negativt, skriver kedjan i ett pressmeddelande, av ogynnsamt väder under årets första halva, men med bättre förhållanden under det andra halvåret 2017.

XXL:s tillväxt drevs under året nya butiker, e-handel och nya marknadsandelar i samtliga länder.

Kedjan lyfter fram en viktig faktor bakom medvinden: Omnikanalmodellen, som visade en försäljningstillväxt på 40 procent under årets fjärde kvartal.

XXL har fyra fokusområden:

  • Försäljningstillväxt i jämförbara butiker på fyra till sex procent med e-handeln inräknad.
  • Stabila bruttomarginaler med procentuella nivåer runt 40 i Norge, höga 30 i Sverige och runt 35 procent i Finland.
  • Stabila rörelsemarginaler före skatt – som en följd av stabiliserade bruttomarginaler och kostnadsnivåer. Målet är att rörelsemarginalerna ska ligga runt 20 procent i Sverige mellan 10 och 15 procent och i Finland strax under tio procent.
  • Etableringar på nya marknader – som kommer att tynga resultatet under de kommande tre åren.

Inbrytningen på kontinenten var ett viktigt, strategiskt steg för kedjan – men det har kostat. XXL skriver att etableringskostnaderna i Österrike hittills varit högre än för motsvarande satsningar i Sverige, Finland och Danmark.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...