Foto: Shutterstock

Ny statistik: Färre köper böcker – abonnerar på digitala tjänster i stället

Bokförsäljningen sjönk under första halvåret 2019. Tack vare en stark tillväxt bland de digitala abonnemangstjänsterna blev tappet inte större än 0,4 procent.
Annons:
Text: Daniel Norman
Annons:

Om statistiken:

  • Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom statistiken, som uppskattas omfatta cirka tre fjärdedelar av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige till slutkonsument.
  • Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.  Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format.
  • De digitala abonnemangstjänsterna BookBeat, Nextory och Storytel ingår inte i det ordinarie dataunderlaget, utan denna försäljningsdata har samlats in separat.

De digitala abonnemangstjänsterna inräknat sjönk försäljningen av böcker med 0,4 procent under första halvåret jämfört med samma period i fjol mätt i kronor.

Det visar färsk statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.

I den fysiska bokhandeln sjönk försäljningen med 5,1 procent, i dagligvaruhandeln med 9,1 procent och online med 4,8 procent.

De digitala abonnemangstjänsterna däremot visar upp en kraftig tillväxt. Försäljningen steg med 25,3 procent mätt i kronor, där abonnemangen av e-böcker visade upp en tillväxt på 28,4 procent och de digitala ljudböcker på 25,1 procent.

Mätt i antalet exemplar ökade bokförsäljnignen med 5,1 procent.  Abonnemangstjänster ligger bakom hela tillväxten.

– Det är tydligt att branschen genomgår en genomgripande digitalisering. Det positiva i den senaste statistiken är att fler antal böcker konsumeras när digitala abonnemangstjänster växer. Det oroväckande är att de totala intäkterna trots det minskar, säger Erik Wikberg, som är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, som sammanställt rapporten.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...