Foto: Foto: Shutterstock

Nu vill handeln att högsta domstolen griper in mot e-handelns momsfördelar

Handelsorganisationen NRF kräver att USA:s högsta domstol griper in mot ”de orättvisa villkoren som råder mellan e-handel och fysisk handel”. E-handlare behöver inte ta ut moms på varor som fraktas utanför den egna delstaten.
Text: Susan Berzelius
Annons:

45 av USA:s 50 delstater har säljskatt (moms) på allt som säljs i den fysiska handeln.

Skatten varierar mellan cirka två och tio procent men e-handlare behöver inte ta ut skatten på varor till kunder som bor i en delstat där företaget inte har verksamhet.

Med en kraftigt växande e-handel anser NRF, National Retail Federation, att de olika villkoren snedvrider konkurrensen.

– Den nuvarande spelplanen är ojämn och baseras på gamla idéer om inom- och utomdelstatlig handel, säger NRF:s vice vd Staphanie Matrz och tillägger:

– Vi hoppas att högsta domstolen går med på att se över bestämmelserna och ersätta katalog-erans regler med regler som bättre speglar internetålderns verklighet.

Tidigare har delstatsdomstolen i North Dakota i en dom konstaterat att ”delstaten inte kan kräva att aktörer utanför en delstat ska ta in och redovisa säljskatt” och vädjar nu till högsta domstolen att ändra reglerna så att även e-handlare tvingas lägga på skatt på varor sålda utanför den egna delstaten.

För att en handelsaktör ska anses ha verksamhet i en stat ska företaget ha butik, lager eller kontor i den aktuella delstaten.

Även i Europa är den digitala handeln och momsen ett hett ämne. Redan i morgon, 7 november, ska för övrigt EU:s finans- och ekonomi ministrar träffas för att fatta beslut om regler för moms på elektronisk handel.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...