MQ har fått fart på försäljningen – uppdaterat Joy det stora glädjeämnet

Under tredje kvartalet tog försäljningen fart i MQ:s och Joys butiker. Ökningen i jämförbara enheter landade på 1,9 procent där Joy var det stora glädjeämnet.
Annons:
Text: Daniel Norman
Annons:

Koncernen


Nettoomsättning: 424 miljoner kronor (379)
Rörelseresultat: 36 miljoner kronor (32)
Jämförbar försäljningsförändring: 1,9 % 

MQ

Nettoomsättning: 354 miljoner kronor (354)
Rörelseresultat: 34 miljoner kronor (30)
Jämförbar försäljningsförändring: 0,8 % 

Joy

Nettoomsättning: 70 miljoner kronor
Rörelseresultat: 2 miljoner kronor
Jämförbar försäljningsförändring: 6,8 % 
Joy har enbart varit en del av MQ-koncernen sedan maj 2016. 

Trots en tuff vår för modehandeln så lyckas både MQ och Joy öka försäljningen i sin butiker och online. 

Försäljningen steg med 1,9 procent i jämförbara enheter, nettoomsättningen steg med 11,9 procent och landade på 424 miljoner kronor. 

– Försäljningen ökar i såväl fysiska butiker som e-handel och ökningen gäller båda kedjekonceptet, MQ och Joy, säger Christina Ståhl i en kommentar. 

MQ står för 83 procent av nettoomsättningen. För varumärket låg den kvar på samma nivå som i fjol perioden mars-maj, det vill säga 354 miljoner kronor. Försäljningen ökade med 0,8 procent i jämförbara enheter jämfört med i fjol. 

Joys nettoomsättning ökade rejält däremot, från 25 miljoner kronor till 70 miljoner kronor. Det beror emellertid på att kedjan enbart var en del av koncernen under maj förra året. Så siffrorna är inte jämförbara. 

Försäljningen ökade med 6,8 procent i jämförbara enheter. 

– Den snabba uppgraderingen av Joys butiker fortsätter med stark försäljningsutveckling som följd, säger Christina Ståhl. 

Hittills har 18 Joy-butiker konverterats till det nya butikskonceptet. Ytterligare två byggs om den här månaden. 

Även sortimentet hos kedjan har setts över. 

– I augusti lanseras externa varumärken i samtliga av Joys butiker, säger Christina Ståhl. 

Även inom MQ har flera butiker byggts om. Den i centrala Uppsala har flyttats till nya lokaler. 

I april öppnade kedjans tredje outlet i Port 73 i Haninge.

– Outlet är ett nytt intressant tillväxtspår, konstaterar Christina Ståhl som är nöjd med starten i Haninge. 

Kedjan har fattat beslut om att öppna en fjärde outlet i Jägersro utanför Malmö. 

Under de tre första kvartalen på det brutna räkenskapsåret minskade försäljningen för hela koncernen med 1,1 procent i jämförbara enheter. Nettoomsättningen steg emellertid med 13,4 procent till 1 354 miljoner kronor. 

För MQ:s del hamnade försäljningstappet på två procent i jämförbara enheter medan Joy ökade med 5,2 procent. 

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...