Foto: Shutterstock

Många handelsanställda är missnöjda med sin chef: ”Ett ganska dåligt betyg”

Många handelsanställda är missnöjda med sina chefer – och det vanligaste problemet är konflikträdsla. ”Cheferna behöver lyssna mer på personalen”, säger Stina Josefsson på Handelsanställdas förbund.
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

En enkätundersökning bland handelsanställda som Market genomfört visar att konflikträdsla är den vanligaste anledningen till missnöje med chefen.

Stina Josefsson är funktionschef avtal och förvaltning på Handelsanställdas förbund och facket möter ofta problem på arbetsplatserna där chefernas konflikträdsla är en del av orsaken.

– Problem i den psykosociala arbetsmiljön rör ofta konflikter som bottnar i dåligt ledarskap. Cheferna tar inte tag i konflikterna vilket leder till att de eskalerar, säger Stina Josefsson.

När medarbetarna får sätta betyg på chefernas ledarskap uppger sex av tio i Markets enkät att de är nöjda eller mycket nöjda. Men samtidigt är var sjätte missnöjd eller mycket missnöjd.

– Jag tycker att det är ett ganska dåligt betyg. Man kan inte räkna med att alla ska säga att de är nöjda, men i alla fall åttio procent, säger Stina Josefsson.

Många är missnöjda med att cheferna inte tar tillvara på deras kompetens. Vad tror du att det bottnar i?

– Jag tror jag att det handlar om bristande dialog. Företagen gör ingen kompetensinventering.

Organisationerna är så slimmade i dag att de inte anser sig ha den tiden. 

Vilken egenskap skulle du främst vilja att cheferna i handeln utvecklade?
– Att de lyssnar på och diskuterar mer med personalen. Inventera vilka problem som finns och involvera medarbetarna i arbetet med att hitta en lösning. Det finns mycket outnyttjad kunskap hos personalen.

Samma ämne:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...