M-förslag: Kommunen kan betala för galleria-vakter

I slutet av december stängde handlarna i Husby sina butiker i protest mot otryggheten. Nu föreslår Moderaterna väktare och kameraövervakning för att stoppa brotten.
Text: Andreas Dyrberg Skog

Järvaområdet i Stockholm, där bland annat Husby, Rinkeby, Tensta och Kista ingår, hör till Stockholms mest utsatta områden och är hårt drabbat av våldsbrott.

Butikerna drabbas också hårt av kriminaliteten. Handlarna i Husby centrum fick nog och protesterade genom att hålla sina butiker stängda den 30 december.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad har lovat 19 miljoner kronor extra till området med bland annat sociala insatser och polisinsatser mot narkotikahandel och bilbränder.

Samtidigt lägger Moderaterna nu fram ett åtgärdspaket för att lösa problemen i området.

– Handlare i ytterstaden tvingas leva med en verklighet som i innerstaden hade lett till ett allmänt ramaskri, säger Ole Jörgen Persson (M), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och ledamot i socialnämnden i Stockholms stad.

Moderaterna föreslår bland annat kameraövervakning på brottsutsatta platser, ett tillfälligt polishus i Rinkeby, jourdomstolar och vill använda kommunala medel för att sätta in ordningsvakter.

– Stadsdelen och staden kan göra mer. Demokrati- och utvecklingsmedlen har i dag inga effekter på vare sig kriminaliteten eller invånarnas trygghetskänsla. Det är ett stort misslyckande. Vi moderater föreslår därför att demokrati- och utvecklingsmedlen används till att faktiskt göra Tensta galleria tryggare genom att ordningsvakter anställs, säger Ole Jörgen Persson.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...