Lägre sysselsättning men inte bland unga

Att sysselsättningen i dagligvaruhandeln sjunker har inget koppling till den höjda arbetsgivaravgiften för unga enligt Svensk Dagligvaruhandel. "Vi kan inte se att andelen unga minskat under den senaste 12-månadersperioden", säger vd Karin Brynell.
Text: Daniel Norman

Andra kvartalet minskade sysselsättningen i branschen med 4,3 procent visar Svensk Dagligvaruhandels kvartalsrapport, de senaste tolv månaderna har den minskat med 3,5 procent.

– Men om vi tittar över en ännu längre period så har det varit ganska stabilt, säger Karin Brynell till Icanyheter Update.

Under tolmånadersperioden innan ökade sysselsättningen med 2,9 procent och ytterligare ett år bak i tiden med 5,6 procent från att perioden innan minskat med 1,1 procent.

– Vi ser ingen entydig förklaring till fluktuationerna över åren, säger Karin Brynell.

Försäljningen i den svenska dagligvaruhandeln ökade med blygsamma 1,3 procent under andra kvartalet. Den främsta förklaringen till det är den tidiga påsken.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...