Foto: Foto: Shutterstock

Lägre klädpriser under oktober efter två månader av prisökningar

Priserna på kläder sjönk med en halv procent i oktober. Detta efter två månader med stigande priser på kläder. Konsumentpriserna totalt sett sjönk något i oktober.
Text: Lars Welin

Konsumentprisindex, KPI, sjönk med 0,1 procent i oktober. Lägre priser på paketresor och el bidrog mest till minskningen, rapporterar SCB.
 
Under månaden sjönk priserna på kläder med 0,5 procent efter att ha stigit i både augusti och september. Skor blev något dyrare (1,6 procent) i oktober, men även denna ökning var betydligt lägre jämfört med prisutvecklingen i augusti och september.
 
Livsmedelspriserna ökade med 0,3 procent i oktober. Högre priser på matfett, grönsaker, kaffe, fisk och mejeriprodukter drev på ökningen. Men samtidigt blev frukt, sötsaker och kött billigare under månaden.
 
Inflationstakten, det vill säga utvecklingen under de senaste tolv månaderna, uppgick till 1,7 procent. Det innebär en återgång till en något lägre ökningstakt efter att inflationen ökat med drygt två procent under de senaste tre månaderna. Riksbankens mål är en inflation kring just två procent.
 
Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna på kläder minskat med 2,0 procent och skor med 1,4 procent. Generellt har herrkläder minskat mer i pris jämfört med damkläder under perioden.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...