Lågpriskedjans höga nota – har gått back över en kvarts miljard i Sverige

Harald Nyborg fortsätter att blöda kraftigt. Den samlade förlusten är uppe i en kvarts miljard. Nu tvingas ägarna att skjuta till mer pengar.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Harald Nyborg i siffror

Nettoomsättning: 303 (305)

Rörelseresultat: -41 (-26)

Nettoresultat: -41 (-33)

Fotnot: Beloppen är i miljoner kronor och avser räkenskapsåret som slutade 171231 (året innan inom parentes).

Harald Nyborg har länge haft en positiv försäljningsutveckling men förra året bröts trenden och nettoomsättningen minskade med 0,6 procent eller två miljoner kronor till 303 miljoner kronor.

Konkurrensen pekas ut som förklaringen.

– En utveckling som fortsätter 2018, uppger vd Erling Daell i årsredovisningen som nu har kommit in till Bolagsverket.

Lågpriskedjans rörelseförlust steg i fjol med drygt 13 miljoner kronor till -41 miljoner kronor.

Den ansamlade förlusten uppgår till 252 miljoner kronor och ägarna tvingas att skjuta till mer pengar.

– Det har ingåtts avtal med koncernbolag omkring detta behov.

Styrelsen varnar i förvaltningsberättelsen för att 2018 innebär ännu ett ekonomiskt bakslag och krav på ytterligare pengar från i första hand det danska moderbolaget.

– Med det förväntade resultatet för 2018 och nivån av investeringar kommer det att uppstå behov av insättning av mer kapital, konstaterar Erling Daell.

Kommanditbolaget hade 13 lågprisvaruhus i södra Sverige vid utgången av 2017.

Sedan dess har ett lagts ned.

Samma ämne:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...