Foto: Fredrik Säterli

Kravet efter Metoo-uppropet: Möjlighet att porta kunder som trakasserar

Hundratals vittnesmål om sexuella trakasserier i handeln ligger bakom rapporten #Obekvämarbetstid. Nu kräver initiativtagarna åtgärder – bland annat att kunder kan portas. ”Man måste få avvisa kunder som beter sig illa”, säger Maria Karlsson, en av författarna bakom rapporten.
Annons:
Text: Lars Welin
Annons:

Efterlysta åtgärder
Rapporten

  • #Obekvämarbetstid föreslår ett antal åtgärder för att minska trakasserierna i handeln. Bland annat:
  • Möjlighet för butiker att porta hotfulla och trakasserande personer.
  • Sexuella trakasserier är en arbetsmiljöfråga och bör likställas med olycksfall på arbetsplatsen.
  • Lagstiftningen bör ses över för att kunna komma åt arbetsgivare som har brister i den sociala arbetsmiljön.
  • Arbetsgivarens åtgärds- och utredningsskyldighet måste även gälla trakasserier utförda av tredje man eller kund.
  • Personal måste ges bättre möjligheter att anmäla trakasserier.
  • Det behövs en visselblåsarfunktion.

I veckan presenterade handelns eget Metoo-upprop #Obekvämarbetstid sin rapport. Sedan bildandet i november 2017 har gruppen samlat på sig ett stort antal personliga inlägg om trakasserier och sexuella övergrepp i handeln.

– Det är viktiga vittnesmål som man blir nedslagen av att läsa. Det är verkligen sorgligt och jobbigt att ta in allt det här. Men samtidigt ger det energi att man kan vara en del i en opinionsbildning, säger Maria Karlsson till Market.

Hon är en av initiativtagarna till uppropet #Obekvämarbetstid som hon engagerat sig i vid sidan av jobbet som florist i Skellefteå.

Rapporten visar på flera förövare: kollegor, chefer och leverantörer. Men även kunder och säkerhetspersonal pekas ut.

– Säkerhetspersonal är något som många reagerar på. De ska ju skydda de butiksanställda i olika situationer, säger Maria Karlsson.

Kunder som trakasserar och hotar är ett stort problem. I rapporten belyser författarna svårigheterna att hantera detta eftersom förövarna är just kunder.

En åtgärd som förslås är möjligheterna till ett tydligare tillträdesförbud.

– Hittills har den diskussionen mest handlat om stölder och snatterier. Vi tillför en ny aspekt och tycker att det är viktigt att man kan porta eller avvisa kunder som beter sig illa.

Målet är även att utredningsansvaret blir mer omfattande.

– Arbetsgivaren bör ha ett utredningsansvar, även när det gäller brott som begåtts av kunder. I dag finns där ett glapp i lagstiftningen, konstaterar Maria Karlsson.

På Handelsanställdas förbund, vars medlemstidning Handelsnytt lanserade uppropet, ställer man sig bakom rapportens slutsatser.

– Sexuella trakasserier av det slag som vittnas om i rapporten är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Vi ser gärna att Svensk Handel tar ledartröjan och tar liknande initiativ som Visitas #nolltolerans för att stötta sina företag för att handeln ska vara fri från sexuella trakasserier och övergrepp, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson i en kommentar.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...