Kostnader för EM Home tyngde Electra Gruppen under första kvartalet

Audio Videos ägare Electra Gruppen tappade omsättning under det första kvartalet. Arbetet med att göra EM Home till en del av koncernen belastar resultatet.
Annons:
Text: Daniel Norman
Annons:

Electra Gruppens omsättning sjönk med 3,1 procent under första kvartalet till 388,1 miljoner kronor.

Retailverksamheten omsättning sjönk från 269,4 miljoner kronor i fjol till 254,4 miljoner kronor i år.

– Den i kvartalet minskade omsättningen förklaras av en något lägre andel mobiltelefonförsäljning inom vår retailverksamhet samt att våra e-handelskunder haft en svagare omsättningsutveckling, säger vd Anneli Sjöstedt i en kommentar.

Hon sätter höga förhoppningar på det samarbete Electra Gruppen ingått med Elon som bland annat innebär att samtliga Audio Video byter skylt.

– Vi har välgrundade förhoppningar om att samarbetet ska medföra högre handelsvolymer för Elecras verksamhet då delar av Elons butiksbestånd förväntas ansluta sig till kedjesamarbetet i syfte att få tillgång till vårt sortiment inom hemelektronik, säger Anneli Sjöstedt.

Rörelseresultatet för hela gruppen för kvartalet försämrades med 0,3 miljoner till 1,8 miljoner kronor.

För retailverksamehten försämrades resultatet med 0,4 miljoner kronor till 600000 kronor.

Påpekas ska att resultatet belastat med drygt 1,1 miljoner kronor vilket härrör från kostnader för införlivandet av EM Home i koncernen.

– Vi kan glädjande konstatera en förbättrad lönsamhet när man rensar resultatet för kostnader avseende det och det uppstartade arbetet med att etablera en lager och logistikfunktion för möbler, säger Anneli Sjöstedt.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...