Foto: Daniel Norman

Kappahls resultatsmäll – försäljningen sjönk: ”Ett utmanande år”

Kappahl tappar försäljning under fjärde kvartalet, och på helåret. Resultatet försämras kraftigt.
Text: Daniel Norman
Annons:

Kappahal Q4

Nettoomsättning: 1 239 (1 248)
Rörelseresultat: 66 (139)

Helår

Nettoomsättning: 4 760 (4 916)
Rörelseresultat: 282 (448)

Anges i miljoner kronor. Föregående års resultat inom parantes.

Kappahl tappar försäljning. Under fjärde kvartalet på det brutna räkenskapsåret, juni-augusti, sjönk den med 0,7 procent. I jämförbara enheter var tappet större än så, 1,6 procent.

För helåret tappar kedjan 3,2 procent i omsättning, där sjönk den jämförbara försäljningen med två procent.

E-handeln utgör nu fem procent av den totala försäljning, under året växten den med 38 procent.

Göran Bille konstaterar att det har varit ett utmanande år för kedjan.

– Effekterna från färre besök i butik och en hård konkurrens bidrog till försäljningsminskningen, säger han i en kommentar.

Samtidigt försämras Kappahls resultat rejält. Under fjärde kvartalet sjönk det med 73 miljoner kronor till 66 miljoner kronor om man jämför med samma period i fjol.

Den extremt varma sommaren ledde till ett högre aktivitetstempo vilket i sin tur slog mot fullprisförsäljningen.

– Kostnadsökningarna under kvartalet är främst hänförliga till avgångsvederlag till tidigare vd, valutaeffekter och ökade kostnader för marknadsbearbetning, säger Göran Bille.

För helåret försämras resultatet med 156 miljoner kronor och landar på 282 miljoner kronor.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...