Foto: Foto: Vendela Kjerner

Kappahl tappade fart under fjärde kvartalet – uppnådde ändå sitt tillväxtmål för året

Kappahl ökade omsättningen med 4,1 procent under det senaste räkenskapsåret. Finalen kunde emellertid ha varit bättre. Då tappade kedjan till och med försäljning i jämförbara enheter.
Text: Daniel Norman
Annons:

Helår: 

Nettoomsättning: 4 916 (4 724)
Rörelseresultat: 448 (350)

Fjärde kvartalet: 

Nettoomsättning: 1 248 (1 248)
Rörelseresultatet: 139 (99). 

Resultatet anges i miljoner kronor. Förra årets resultat inom parantes. 

– Räkenskapsåret 2016/2017 var ännu ett steg på vägen mot Kappahls finansiella mål, säger vd Danny Feltman i en kommentar. 

Kedjan vill nå en rörelsemarginal om tio procent och en försäljningsökning på fyra procent under en konjunkturcykel. 

Under det brutna räkenskapsåret, som avslutades 31 augusti, omsatte Kappahl 4,9 miljarder kronor, en ökning med 4,1 procent. Den jämförbara försäljningen ökade med 1,6 procent. 

Rörelsemarginalen blev 9,1 procent samtidigt efter att rörelseresultatet förbättrades med 98 miljoner kronor till 448 miljoner.  

– En förbättrad bruttomarginal, hävstång på kostnaderna och omställningarna i Polen är positiva faktorer som påverkar årets resultat, säger Danny Feltman. 

Han berättar att flera tidigare satsningar gett frukt under året. 

– Det gäller framför allt fortsatta justeringar av sortiment samt pris- och kampanjstrategier som påverkar intäkter och bruttomarginal positivt. 

Fyra nya Kappahl-butiker har öppnat, 21 har stängt och 36 har byggts om. 

Under fjärde kvartalet av det brutna räkenskapsåret låg nettoomsättningen emellertid kvar på samma nivå som året innan, 1,2 miljarder kronor. 

Den jämförbara försäljning backade till och med något med 0,5 procent. 

– Under fjärde kvartalet präglades marknaden av allt fler aggressiva erbjudanden som skapade en hård konkurrens, konstaterar Danny Feltman. 

Rörelseresultatet förbättrades med 40 miljoner kronor, jämfört med fjärde kvartalet i fjol, till 139 miljoner kronor. 

– Vår strategi att upprätthålla försäljning till så goda marginaler som möjligt och nå en förbättrad lagermix vid kvartalets slut gav resultat, lagernivån låg vid kvartalets slut 94 miljoner kronor lägre än utgången av motsvarande kvartal föregående år. Kvartalets resultat gynnas även av lägre kostnader efter det genomförda omställningsprogrammet i Polen. 

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...