Kappahl fortsätter växa – nu tar kedjan Newbie-konceptet utomlands

Försäljningen steg för Kappahl under tredje kvartalet. Kedjan har också beslutat att lansera Newbie Store i Storbritannien. ”Ännu ett bra kvartal”, säger vd Danny Feltmann.
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Kappahl Q3

Nettoomsättning:                    1 217 (1 195)
Rörelseresultat: 119 (103)
Bruttomarginal:                     63,7% (64,9&)
Rörelsemarginal:                         9,8% (8,6%)

Siffrorna avser tredje kvartalet, mars-maj, i Kappahls brutna räkenskapsår. Alla belopp i mkr.

Kappahls nettoomsättning steg med 1,2 procent till 1,2 miljarder kronor under tredje kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret.

Försäljningen steg i Sverige och Norge men sjönk i Finland och Polen. Kedjan pressades under tredje kvartalet av en högre andel reor, vilket sänkte bruttomarginalen.

– En aggressiv marknad har bidragit till en högre andel försäljning av prissänkta varor som påverkat marginalen negativt. Trots detta har ett målmedvetet arbete med vår nya sortimentsstrategi samt pris- och kampanjstrategi lett till ännu ett bra kvartal, säger vd Danny Feltmann i en kommentar.

Barn- och baby-kedjan Newbie Store fortsätter att växa. Under kvartalet har tre nya butiker öppnat, en i Sverige och två i Finland. Och inom kort kliver kedjan in på nya marknader.

– Till hösten kommer Newbie Store att öppna i Polen och i dagarna har vi fattat beslut att öppna Newbie Store och tillhörande e- handel i Storbritannien. De första butikerna beräknas öppna i höst, säger Danny Feltmann.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...